miercuri, 25 iulie 2012

Aventurile lui Cepelică (4)

Unde Cepelică il asediază pe Jăvroi si il invinge prin insetare
Dar ia să vedem ce s-a ales cu căsuţa lui moş Dovleac. Ei bine, iată că într-o bună dimineaţă – vorba vine că era bună – îşi făcu din nou apariţia cavalerul Pătlăgică. Venise tot în caleaşca trasă de cei patru Castraveţi. Dar de astă dată, era însoţit de o droaie de poliţişti. Alungă fără vorbă multă pe bătrîn şi instala în căsuţă o dihanie de cîine pe nume Jăvroi.
– Numai aşa o să punem la respect golănimea din sat şi pe toţi pierde-vară de teapa celui adăpostit de Strugure în casa lui – tună Pătlăgică aruncînd o privire înfricoşătoare în jur.
– Ham, ham! aprobă Jăvroi.
– Iar pe hodorogul de Dovleac o să-l învăţ eu minte ce înseamnă să-mi calce poruncile. Dacă ţine cu tot dinadinsul să aibă o locuinţă şi să mai facă şi pe niznaiul, o să-i rezerv eu una la închisoare. Acolo e loc berechet pentru toţi.
– Ham, ham! aprobă din nou cu slugărnicie Jăvroi. Meşterul Strugure şi Cepelică asistau din uşa atelierului, neputincioşi, la această scenă, în timp ce moş Dovleac, copleşit de durere, se aşezase pe o piatră de hotar şi-şi mîngîia barba. Dar oricît de lin îşi trecea el degetele prin barbă la fiecare mîngîiere i se desprindea cîte un fir.
Cînd îşi dădu seama că e pe punctul să rămînă spîn, moş, Dovleac rămase nemişcat. În schimb începu să suspine, ceea ce nu prezenta niciun pericol, deoarece, cum aţi aflat, avea o rezervă nesecată de suspine.
Văzînd că Pătlăgică se pregăteşte de plecare, Jăvroi lua poziţie de drepţi şi prezentă pentru onor-inainte... coada.
– Să fii cu ochii în patru! îi porunci cavalerul şi dădu bice Castraveţilor.
Era o zi fierbinte şi moleşitoare de vară. Un timp, Jăvroi se plimbă prin faţa căsuţei, călcînd apăsat şi dînd din coadă, plin de importanţă. Apoi simţi că i s-a cam uscat gîtlejul şi socoti că i-ar prinde bine dacă ar da pe gît o halbă sau măcar un ţap cu bere. N-avea însă pe cine trimite la birt: în jur nu era nici ţipenie de om. Iar Cepelică, pe care-l zări în pragul cizmăriei, nu-i inspira deocamdată încredere.
Lui Cepelică nu-i fu greu să-şi închipuie cam ce poate îndura javra miţoasă pe o asemenea arşiţă şi se întreba curios cam cît o să mai rabde acum, că soarele se ridica tot mai sus spre nămiaza.
,,Oare ce-oi fi mîncat eu azi de dimineaţă – se perpelea cu limba scoasă dulăul – de-mi ard măruntaiele de sete şi limba mi-e grea ca o bucată de ciment? O fi fost supa prea sărată?"
Cepelică îi urmărea mişcările cu coada ochiului.
– Hei! - i se adresă Jăvroi cu o voce pierită.
– Cu mine vorbiţi?
– Da, cu dumneata, tinere. N-ai vrea să-mi aduci o oranjadă?
– O, cu multă plăcere, domnule Jăvroi, numai că meşterul mi-a poruncit chiar acuşica să bat talpa la pantoful ăsta şi n-am timp de alergătură.
Şi Cepelică intra în atelier, fără sa-l mai învrednicească măcar cu o privire.
– Ce prost crescut! mirii cîinele, blestemîndu-şi lanţul ce-l oprea să dea o fugă pînă la bodegă.
Cînd peste puţin Cepelică se arăta din nou în uşă, Jăvroi îl imploră cu glas şi mai pierit :
– Domnişorule, n-ai vrea să fii atît de bun să-mi aduci o cană cu apă?
– O, cu cea mai mare plăcere – răspunse Cepelică —-dar tocmai acu' mi-a dat meşterul să bat tocurile la ghetele sfinţiei sale protopopu'.
“Nu trebuie să mă las înduioşat de suferinţa lui – îşi zise Cepelică – altminteri n-o să-i pot da o lecţie lui Pătlăgică. Şi de altfel, treaba lui dacă şi-a ales o meserie atît de urîtă!"
Pe la trei după amiază soarele dogorea atît de puternic că ardeau şi pietrele. Jăvroi ajunse la capătul puterilor. Cît despre Cepelică acesta socoti că a sosit momentul aşteptat. Umplu o sticlă cu apă şi turnă înăuntru unul din prafurile acelea albe, din care soţia meşterului, o femeie bolnăvicioasă, lua totdeauna înainte de culcare ca să poată dormi. O scutură bine şi astupînd cu degetul gura sticlei se prefăcu că bea.
– Ah! exclamă el, plescăind de plăcere. Ce rece e! Jăvroi înghiţi în sec şi parcă pentru o clipă se simţi mai răcorit.
– E bună apa, domnule?
– Bună? Să fii dumneata sănătos! E mai grozavă decît cel mai fin lichior.
– Şi n-are microbi?
– Ha! E mai curată ca lacrima. Ce crezi dumneata, e distilată special de un profesor de la Universitatea din Barberino..
Duse din nou sticla la gură şi se prefăcu că bea cu poftă.
Cum se face, totuşi, domnule, că sticla rămîne mereu, plină?
– A, păi sticla asta nu se goleşte niciodată! E o sticlă fermecată... O am în dar de la tata moşu, fie-i ţărîna uşoară...
– Ce n-aş da să sorb şi eu o înghiţitură, – scheună Jăvroi însetoşat. Vă implor, măcar cît încape într-un degetar !
– Un degetar? N-ai decît s-o bei toată şi dacă vrei îţi aduc o ladă întreagă...
Închipuiţi-vă recunoştinţa lui Jăvroi: se gudură, îi linse genunchii şi dădu din coadă mai abitir decît în faţa conteselor Cireşiamare, stăpînele lui.
Cepelică îi întinse sticla, Jăvroi o duse la gură şi o goli dintr-o înghiţitură.
– Cum, s-a şi golit? Parcă era fermecată... se miră Jăvroi, înghiţind în sec.
Dar n-apucă să mai spună o vorbă că adormi buştean.
Cepelică desfăcu lanţul, luă cîinele în cîrcă şi porni agale spre castel. Se mai uită o dată peste umăr şi văzu cu mulţumire cum moş Dovleac pusese iarăşi stăpînire pe căsuţa lui. La fereastră, ca într-o ramă, apăruse faţa lui brăzdată, cu barba roşcată şi ciufulită. Moşul părea însăşi întruchiparea fericirii.
Cepelică pătrunse pe poarta deschisă a castelului, aşeză cîinele pe iarbă şi-l scarpină după ureche:
– Regret că n-o să-mi mulţumeşti la deşteptare pentru apă... Deh, n-aveam încotro! In tot cazul multe complimente cavalerului Pătlăgică.
Jăvroi răspunse cu un mîrîit satisfăcut. Se visa înotînd într-un lac de munte, cu apă limpede şi albastră ca văzduhul şi parcă sorbea cu nesaţ din apa cea proaspătă, Şi se făcea că el însuşi devine străveziu şi rece ca o apă de izvor, cu coada de apă, cu două urechi de apă şi cu patru lăbuţe uşurele ca băşicuţele unei fîntîni ţîşnitoare.
– Vise plăcute – îi şopti Cepelică la ureche şi se întoarse spre sat.
Gianni Rodari


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!