luni, 30 iulie 2012

O scrisoare

A aparut o scrisoare deschisa pe tema plagiatului facut de Ponta. Semnatarii - unul si unul - sunt universitari. In opinia mea, acesti oameni apara, prin actiunea lor, onoarea mediului academic, atacat, timorat si jignit prin actiunile mizerabile ale ministrului Andronescu si ale premierului Ponta. Mai exista si oameni cu coloana vertebrala in Romania. Iata scrisoarea si lista semnatarilor.
Scrisoare deschisă
adresată Primului-Ministru al României, Victor Ponta şi Ministrului Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu
Domnule Prim-Ministru, Doamnă Ministru,
subsemnaţii, membri ai corpului didactic şi/sau de cercetare al Universităţilor din România, precum şi membri români ai corpului didactic sau de cercetare al unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, prin prezenta dorim a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Ne raliem fără ezitare poziţiei profesionale a CNATDCU şi a Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti, potrivit căreia este indubitabil faptul că teza de doctorat din 2003 a domnului Victor Ponta e un plagiat de dimensiuni şi gravitate extinse. 
2. Protestăm împotriva modului inadmisibil în care din partea Ministerului Educaţiei s-au exercitat presiuni asupra acestor corpuri profesionale, constând în:
- reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a CNATDCU în ajunul momentului în care urmau să se pronunţe privitor la cazurile Mang, respectiv Ponta
- intervenţia intempestivă a ministrului interimar Liviu Pop în şedinţa CNATDCU în care era dezbătut plagiatul d-lui Ponta, în speranţa de a convinge această comisie să nu se pronunţe
- tentativele de defăimare profesională, ulterioară emiterii deciziilor de plagiat, a membrilor comisiilor care au ajuns la această concluzie
- deturnarea repetată şi constantă a atenţiei dinspre întrebarea de natură ştiinţific-deontologică şi propriu-zis etică aflată în chestiune (“este sau nu teza domnului Ponta plagiată?”) către chestiuni tehnico-legale (“cine, şi în virtutea cărei legislaţii, putem afirma că are dreptul de a emite o decizie eficientă în privinţa retragerii/ menţinerii titlului de doctor al lui Victor Ponta?)
- ameninţările proferate de către doamna Ecaterina Andronescu la adresa Universităţii Bucureşti, care, potrivit declaraţiilor Ministrului Educaţiei, şi-ar putea pierde dreptul de a organiza şcoala doctorală în măsura în care îşi continuă demersul privitor la teza lui Victor Ponta.
3. Considerăm că verdictul de non-plagiat la care a ajuns Consiliul Naţional de Etică nu prezintă nici o garanţie de credibilitate, el aparţinând unui organism a cărui componenţă fusese, pe de o parte, modificată tot în legătură cu o cercetare a plagiatului, şi care, pe de altă parte, s-a aflat într-o postură de conflict de interese, datorită subordonării în linie directă faţă de ANCS – Ministerul Educaţiei – Guvernul României.
4. Ne exprimăm, fiecare, opinia ştiinţifică şi deontologică personală potrivit căreia domnul Victor Ponta se face vinovat nu doar de plagiatul din 2003, ci şi, mai ales, de prezenta instrumentare (cu bună ştiinţă, sau prin cooperare tacită cu nişte subalterni foarte zeloşi) a instituţiilor statului pentru mascarea mediatică/ deturnarea juridică a unui adevăr cum nu se poate mai evident: plagiatul.
5. Ne alăturăm anticipat oricărui demers prin care Universitatea din Bucureşti ar solicita anularea diplomei de doctor a d-lui Victor Ponta, solicitând Ministrului Educaţiei să întreprindă demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestui act reparatoriu.
6. Considerăm că acest amestec masiv şi brutal al politicului în domeniul cercetării ştiinţifice şi al deontologiei profesionale universitare poate duce la accentuarea sentimentului de neîncredere în calitatea şi, mai ales, onestitatea sistemului de învăţământ românesc;
7. Considerăm, de asemenea, că menţionatul comportament, în cazul Ponta, al autorităţilor Statului a căror sarcină e conducerea/ organizarea învăţământului poate avea drept rezultat direct o gravă înrăutăţire a climatului democratic din România, reprezentând o sfidare la adresa demnităţii corpului nostru profesional.
semnatari:
Vlad Alexandrescu, conf. dr., Universitatea Bucureşti
Bakk Miklós, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Gabriel Bădescu, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Ioana Both, prof. dr., UBB Cluj-Napoca
Denisa Butnaru, cercet. asoc., dr., Universität Augsburg
Cătălin Cioabă, cercet. postdoc., Universitatea Bucureşti
Virgil Ciomoş, prof.dr., Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB Cluj
Ion Copoeru, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Diana Cotrău, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Diana Cozma, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Monica Fekete, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Victor Eugen Gelan, drd., Universitatea Bucureşti, Cercetator invitat al Husserl-Archiv Freiburg, Germania
Calin Goina, asist. univ., UBB Cluj-Napoca
Kiraly Istvan, conf. dr., UBB Cluj
Marius Lazăr, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Laurenţiu Malomfălean, drd., UBB Cluj-Napoca
Doris Mironescu, asist. dr., Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi
Rareş Moldovan, lect. dr., UBB Cluj-Napoca
Michaela Mudure, prof. dr., UBB Cluj-Napoca
Raul Cristian Mureşan, Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie
Mihai Vlad Niculescu, Assistant Professor, Bradley University Peoria, Illinois, USA
Horea Poenar, lect. dr., UBB Cluj-Napoca
Cristina Raţ, lect. dr., UBB Cluj-Napoca
Miruna Runcan, prof. dr., UBB Cluj-Napoca
Ion Pop, prof.dr., Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca
Liana Pop, prof. dr., UBB Cluj-Napoca
Liviu Pop, asist. cercet., Institutul Arhiva de Folclor, Academia Română
Alin Tat, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Helga Tepperberg, conf. dr., UBB Cluj-Napoca
Cristina Varga, asist. dr., UBB Cluj-Napoca
Cornel Vîlcu, lect. dr., UBB Cluj-Napoca
Dina Vîlcu, asist. drd., UBB Cluj-Napoca
Ursula Wittstock, asist. drd., UBB Cluj-Napoca


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!