marți, 8 octombrie 2013

Mici intamplari cu animale (166)

O întîlnire nocturnă
Dintre sălbăticiunile de la noi, căprioara se adaptează cel mai uşor. Îşi schimbă uşor mediul si îşi adaptează curînd acestuia modul de viaţă. Trăieşte şi în brădetul din muntele înalt, dar şi în cîmpia întinsă cu terenuri agricole, aici avînd nevoie doar de mici pădurici sau boschete în care să se poată retrage. Sunt chiar şi căprioare care trăiesc statornic în cîmp deschis. Cu vecinătatea omului, cu umblările şi născocirile lui de asemenea se obişnuieşte curînd, după ce vede că nu-i sunt primejdioase. Cînd trece trenul duduind printr-un teren cu căprioare, călătorii de la fereastră se încîntă adeseori văzînd animalele gingaşe care stau foarte aproape de linia ferată şi privesc liniştite cum goneşte prin preajma lor monstrul de fier, cu zgomot asurzitor, împroşcînd fum şi abur şi scîntei. S-au obişnuit cu el: nu le face nici un rău, de ce s-ar speria şi ar fugi întrerupîndu-şi păşunatul? S-au împăcat şi cu automo­bilele şi cu farurile lor orbitoare.
Cu toate acestea, mi se pare ciudată scena al cărui martor am fost într-o noapte de iunie, pe cînd treceam cu maşina pe şo­seaua mare dintre Oradea şi Arad. Fără de veste a apărut în jerba de lumină a farurilor un animal. Stătea în mijlocul dru­mului, năuc, cu ochii în izvorul de lumină. In primul moment am crezut că ar fi un iepure — o întîlnire frecventă a automobiliştilor noaptea. Mi-am zis că va fi unul care încă nu s-a învăţat să sară din vraja conului orbitor, unul dintre aceia care cad victimă uşoară oamenilor fără suflet, ce-i calcă sub roată. Am oprit brusc maşina; atunci am văzut, de la vreo douăzeci de paşi, că nu-i iepure, ci un ieduţ de căprioară. Aşteptam să se hotărască să plece din cale. In loc să plece însă iedul, iată sare din porumbiştea de lîngă drum o căprioară, evident mama lui, şi vine să se oprească şi ea lîngă pui. De-acum vor pleca, mi-am zis iar; bătrîna cuminte îl va scoate pe prostuţ din calea primejdiei. S-a întîmplat însă ceva ce nici prin gînd nu-mi trecea. Iedul s-a dat la ugerul căprioarei şi a început să sugă! Bătrîna l-a suferit, acolo în mijlocul şoselei, în lumina farurilor. Scena mişcătoare a durat vreo cinci minute. Apoi căprioara a plecat încet, după ea cu iedul nemulţumit că i s-a întrerupt suptul.
Ionel Pop - Instantanee din viata animalelor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!