vineri, 1 noiembrie 2013

O poziție a lui Moisil

HOTĂRÎREA GUVERNULUI SOVIETIC DE A NE DA AJUTOR TEHNICO-ŞTIINŢIFIC PENTRU ÎNTREBUINŢAREA ÎN INDUSTRIA PAŞNICĂ A ENERGIEI NUCLEARE
ACAD. GR. C. MOISIL
   Hotărîrea guvernului sovietic de a acorda ajutor tehnico-ştiinţific în pro­blema întrebuinţării energiei nucleare în scopuri paşnice unor ţări, printre care şi ţara noastră, constituie un eveniment de neasemuită importanţă în istoria ţării noastre.
Cu toţii ne dăm seama de efectele evoluţiei economice pe care le va avea introducerea întrebuinţării energiei nucleare. Nu mai puţin important va fi saltul în evoluţia culturală.
   Utilizarea energiei nucleare cere muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, fizicienilor şi matematicienilor un înalt nivel ştiinţific, tehnic, ideologic şi politic.
      Contactul între matematicieni şi fizicieni va trebui să devină foarte strîns. Fizica nucleară întrebuinţează un instrument matematic foarte evoluat. Analiza funcţională, teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale, calculul probabilităţilor şi geometria diferenţială, contribuie simultan la studiul feno­menelor intraatomice.
    Pe de altă parte experimentarea în acest domeniu este delicată şi precisă. Iată de ce impulsul dat cercetării ştiinţifice de utilizare a energiei nucleare va fi de mare importanţă.
 Nu trebuie uitat că precauţiile constructive ce trebuie să fie luate vor da un impuls cercetărilor în mecanica corpurilor continue, automatizarea instala­ţiilor va duce foarte departe algebra abstractă şi studiul algebric al mecanismelor automate.
     Întrebuinţarea paşnică a energiei atomice subliniază în acelaşi timp oroarea unui război atomic. Oamenii de ştiinţă din ţara noastră au fost în acelaşi timp conştienţi de rolul propunerii sovietice de a ni se da ajutorul tehnico-ştiinţific pentru întrebuinţarea paşnică a energiei nucleare şi de oroarea unui război atomic. In şedinţa de închidere a Sesiunii de Analiza muncii ştiinţifice a Facul­tăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii „C. I. Parhon” din Bucureşti, cadrele didactice ale facultăţii au discutat sarcinile ce le revin în urma propunerii sovietice şi au aderat la apelul către popoarele lumii din 19 ianuarie al Biroului Consiliului Mondial al Păcii.
                                                                                                Ianuarie 1955, București


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!