vineri, 13 decembrie 2013

Mici intamplari cu animale (179)

Mîţa noastră a făcut cinci pui; ei au fost înecaţi. Spre ui­mirea noastră, a doua zi, în coşul unde fătase mîţa am găsit un pui de iepure, ca de două-trei zile. Cum a observat mîţa că ne apropiem de culcuş, a venit mieunînd şi s-a suit lîngă odrasla ei, care îndată a început să sugă cu toată pofta. Oare de unde să-şi fi dobîndit mîţa puiul de iepure? Nu e alt răs­puns decît că a ieşit la vînătoare, ca de obicei, în trifoiştea care se întindea după casă, şi a găsit puiul de iepure. Altădată l-ar fi omorît şi l-ar fi mîncat; acum, că şi-a pierdut puii, l-a adus acasă teafăr şi l-a adoptat.
La vreo două zile îmi vine în minte să încerc o experienţă. Am luat iepuraşul, pe cînd „mama" era pe undeva prin bu­cătărie, şi l-am dus în marginea trifoiştii, apoi m-am aşezat la pîndă. Nu a trecut o jumătate de oră şi am auzit mieunatul jalnic al pisicii. Işi chema puiul, parcă acesta ar fi avut glas să răspundă ca pisoii! Am prins mîţa şi am dus-o cam la zece paşi de locul unde aşezasem iepuraşul şi de unde acesta abia se depărtase două-trei şchioape. Stătea ghem, moţăia. Mîţa a început să dea tîrcoale. Cînd a observat iepurele, s-a tupilat, aşa cum fac mîţele cînd vor să sară asupra prăzii. Apoi a început să se tîrască, să se apropie tupilată, pînă a ajuns la distanţă bună pentru ultima săritură. E gata cu iepuraşul nostru!  Tocmai voiam să intervin, cînd mîţa se ridică în picioare şi merge re­pede, mieunînd, la puiul de iepure, îl linge, îl mîngîie. Il re­cunoscuse că e... al ei.
A urmat o încercare disperată de a lua în gură puiul şi a-l transporta spre casă. Văzînd cum se necăjeşte, am ridicat puiul şi, escortat de mama îngrijorată, l-am dus la culcuşul din coş. Mîţa îndată s-a aşezat, covrig, lîngă el şi iepuraşul a început să sugă.
Iepurele s-a făcut mare, aproape cît mîţa. Mînca verdeţurile pe care i le dădeam, dar din cînd în cînd se mai înfrupta şi din laptele doicii.
Ionel Pop - Instantanee din viata animalelor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!