miercuri, 11 decembrie 2013

Trei milenii de umor (37)

Utrillo i-a înmînat unui şofer de taximetru un bacşiş, pe care l-a însoţit de următoarele cuvinte:
    Poftim, beţi în sănătatea mea o sticlă de vin!
    Domnule, i-a răspuns şoferul, dumneavoastră arătaţi atît de bolnav, încît nu ajunge numai o sticlă!

    La portret nu depinde totul de ce vezi, ci şi de ce auzi. Dacă pictez o femeie nu-i neapărat necesar ca ea să şadă în faţa mea. E suficient să cînte la pian în camera vecină.

Caricaturistul suedez Adamsson voia să pescuiască. El şi-a procurat o nuia şi un fir de nailon. Avea nevoie însă şi de rîme. A scotocit o jumătate de zi după rîme mici, dar n-a găsit. A doua zi a fost văzut pe cîmp, în faţa unei gropi, cu undiţa desfăcută.
    Ce faceţi aici? s-a mirat un ţăran.
Adamsson i-a întins undiţa. De cîrlig era agăţată o scrum­bie afumată.
    Pescuiesc rîme! a zis el senin.

Se discuta despre arta modernă. Unul din comeseni, un apre­ciat critic de artă, renumit prin aversiunea pe care o avea pentru arta abstractă şi toate variantele ei, a spus:
    Cu toate acestea un tablou de Jean Arp mi-a stors lacri­mi!
    Cum? a întrebat mirat un ziarist. Doar ştiu că nu apre­ciaţi decît pictura pînă la impresionişti.
    Ce reprezenta? s-a interesat un actor.
   Nu mai ţin minte. Şedeam sub opera lui Arp, pe un scaun, şi deodată pironul din perete, de care era agăţată compoziţia de doi metri pe un metru şi jumătate, a cedat! Tabloul m-a lovit atît de tare încît m-au podidit lacrimile!

Trei pictori stăteau de vorbă şi flecăreau despre ultimele lor creaţii:
     Eu, se lăuda primul, am pictat o livadă de pomi şi este atît de reuşită, atît de naturală, încît de cîte ori deschid gea­mul năvălesc vrăbiile înăuntru şi caută să se aşeze pe crengi.
    Asta-i nimic, interveni cel de-al doilea. Eu am pictat un peisaj polar închinat unei expediţii suedeze. În focul crea­ţiei nu mi-am dat seama ce fac, dar cînd au intrat oaspeţii în atelier au început să dîrdîie de frig. Datorită temei tratate, termometrul scăzuse la minus 50 de grade!
         Toate astea-s copilării, zise dispreţuitor cel de-al treilea. Deşi subiectele biblice nu mai sunt la modă, eu l-am pictat pe Samson. Ce credeţi însă c-am păţit? Mîine trebuie să-l duc la frizer. I-a crescut părul ca la un beatles, pentru că am uitat s-o pun pe pînză şi pe Dalila, cea cu foarfeca...

    Tinere, eu cînd aveam vîrsta dumitale am şovăit mult pînă să aleg între pictură şi medicină.
    Şi cum de aţi ales bisturiul?
    Am priceput repede că-n pictură chiar un nepriceput îţi descoperă greşelile, pe cînd în medicină chiar medicul legist poate greşi cînd îţi caută greşelile...

Doamna are ani mulţi şi zbîrcituri la coada ochilor cu carul. Ce-i de făcut? Sulemenelile nu o mai ajută. îi vine însă o idee. Se duce la un pictor şi-i zice:
         Am venit să-mi faci un portret!
    Luaţi, loc, scumpă doamnă.
    Să mă faci tînără, cît mai tînără...
    Regret, doamnă! Tot ce pot face e să vă recomand un pictor priceput în portrete de copii!

    Bună ziua!
    Vă salut! Ce poftiţi?
    Am auzit că v-aţi specializat în pictarea scenelor război­nice...
    Aşa-i, asta fac de ani de zile!
     Atunci, doresc să vă comand un tablou, gen grup de fa­milie, cu următoarea înfăţişare: eu în centru, atacat de nevastă-mea, care e aliată cu soacră-mea, ambele fiind susţi­nute pe flancuri de cele două cumnate ale mele! Restul amă­nuntelor le las la libera dv. imaginaţie!

Un pictor parizian vizitează atelierul unui confrate de-al său şi-i spune:
    Oh, ce bucurie este să vezi pictură adevărată şi fru­moasă!
Gazda a ridicat ochii de pe şevalet şi i-a răspuns cu un zîmbet, dar vizitatorul şi-a continuat ideea:
    Ştii, mă întorc de la Salon unde am admirat propriul meu tablou, unicul admis de invidioşii din juriu! Ce artă sublimă!
    Maestre, ca să vă mărturisesc sincer, din întreaga expoziţie numai la tablourile dumneavoastră m-am uitat!
    O, stimată doamnă, mă măguliţi!
    Nicidecum! În faţa celorlalte s-au îngrămădit atît de mulţi oameni încît n-am putut răzbate!
P36

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!