luni, 10 februarie 2014

18 ani - o incercare literara

Poarta
-       Desigur, spuse Tristan, îmi era cel mai bun prieten, cu toate că el îmi dăduse viaţă şi cu toate că, în general, părinţii sunt mai degrabă duşmanii odraslelor.
Alta era însă situaţia cu noi şi spunând acest lucru mă gândesc la faptul că niciodată nu am înţeles prin ce se deosebea Paul – aşa obişnuiam să-l numesc de celelalte cunoştinţe ale mele. Unicul lucru prin care-i distingeam era, aşa cum am mai spus, că la el ţineam mai mult decât la oricare altul. Că mă adusese în stadiul de fiinţă era ceva pe care nu-l preţuiam în mod deosebit, pentru că asta se întâmplase pe când eu nu eram de faţă, era un dar care mi se făcuse fără să fiu conştient de el, deci un dar care nu avea capacitatea de a mă impresiona în vreun fel. Pe deasupra, de pe atunci încă nu mai aveam niciun dubiu în legătură cu faptul că actul creaţiei în sine este mult mai concret – şi deci mai plăcut – decât ceea ce îi urmează, astfel încât ştiam prea bine că reprezentam întruchiparea unui obiectiv secundar, că mă aflam oarecum mereu pe un al doilea plan.
Pe terasa unde s-au petrecut toate
      Cu siguranţă este clar la ce fel de creaţie mă refer, căci o generalizare m-ar pune în situaţia unuia care nu ştie ce vorbeşte.
Spre deosebire de opera unui artist, de pildă, suntem siliţi să acceptăm că aici este vorba de o creaţie involuntară, chiar dacă în faza iniţială autorul său a avut cele mai bune intenţii. Deoarece nu se poate contesta că în anumite momente am fost uitat, pentru ca apoi să fiu din nou, de-acuma în mod eronat, considerat drept scop. Pentru ca ceva să-ţi fie scop în viaţă nu trebuie să-l părăseşti nicicând, necum să te abandonezi, măcar o secundă, altuia.
Aşa se întâmplă de fapt cu toate acţiunile noastre care, odată finalizate, nu seamănă aproape deloc cu proiectele anterioare. De aici se nasc decepţiile mistuitoare, aşa apare fericirea care, în fond, nu este decât un final neaşteptat.
Desigur, nu este suficient să intri într-o situaţie disperată, aşteptând apoi ca o întorsătură fundamentală să te facă fericit, nici să lupţi pentru patrie în speranţa că-ţi vei găsi sfârşitul. Totdeauna ţi se poate întâmpla altceva. Părerea mea este că pentru a fi într-adevăr împăcat cu tine, trebuie să-ţi transformi nemulţumirea în bucuria că lucrurile au decurs normal, că totul s-a întâmplat aşa cum trebuia să se întâmple, să înţelegi că orice cale ai alege, destinul ţi-a hărăzit demult acelaşi sfârşit. Chiar dacă Paul – prin absurd – s-ar fi gândit în fiecare clipă la finalitatea acţiunilor sale, soarta mea ar fi fost aceeaşi: să mă nasc.
Dacă aş fi adâncit aceste observaţii, poate aş fi ajuns până a mă revolta împotriva lui Paul, însă ceva mai tare decât raţiunea m-a oprit şi aşa se face c-am rămas prieteni. De altfel, pericolul acesta care ameninţa din umbră prietenia noastră, tocmai el cred că a reuşit s-o consolideze, asta în ceea ce mă priveşte pe mine. Motivele care l-au determinat pe el să mă trateze în modul în care o făcea mi-au rămas întotdeauna necunoscute. Diferenţele uriaşe dintre noi nu l-au împiedicat să se poarte ca un adevărat camarad, ajungând până la a-mi destăinui totul, chiar şi legăturile extraconjugale.
Să nu se creadă că asta a dăunat cu ceva educaţiei mele, nu, pentru că Paul ştia să prezinte orice lucru într-o astfel de lumină, încât el apărea ca cel mai frumos şi mai moral posibil, ba chiar puteai desprinde o serie de învăţăminte folositoare.
N-am să insist asupra tuturor dovezilor de amiciţie care interveneau între noi, mulţumindu-mă cu puţine din ele, şi anume cele care mă privesc pe mine personal. Fapt este că deşi îi spuneam lucruri pe care alţii nu le destăinuie nici celor de-o vârstă cu ei, totuşi i-am ascuns, din motive absolut neîntemeiate, multe gânduri şi obiceiuri şi acum cred că tocmai din această cauză s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Este de la sine înţeles că dacă el nu a aflat acele lucruri, ar fi nedrept să le împărtăşesc acum altcuiva, şi asta nu pentru că vreun motiv pur raţional m-ar opri, ci din respectul amestecat cu nostalgie şi cu o uimire încă nestinsă pe care le port lui şi celor ce s-au întâmplat.
Un alt motiv, tot atât de subiectiv, care mă împiedică să vorbesc, este acela că ţinem mai mult la lucrurile trecute decât la cele actuale sau care vor veni, şi de aceea renunţăm mai greu la ele. Cum aş putea eu, cel a cărui afecţiune pentru Paul creşte pe zi ce trece odată cu mărirea distanţei dintre noi, cum aş putea eu să-i fiu acum infidel, să-l trădez, fără ca apoi conştiinţa să mă pedepsească necontenit? Aşa ceva depăşeşte capacitatea mea de înţelegere. Poate că ar trebui să încerc să vi-l descriu pe acest om, ca să pricepeţi mai bine gravitatea unei acţiuni neoneste faţă de el, însă, cum spunea cineva, a defini înseamnă a limita şi, deci, încadrarea lui în nişte margini impuse de sărăcia vocabularului meu v-ar putea forma o părere greşită despre el. Este suficient să vă spun că ne înţelegeam atât de bine, încât rareori aveam nevoie de cuvinte sau măcar de priviri. Eram, ca să zic aşa, un suflet în două trupuri, ceea ce, bineînţeles, nu înseamnă că fiecare dintre noi avea o jumătate de suflet. Nu, fiecare avea personalitatea lui, care însă se asemăna într-atât cu a celuilalt încât aproape se confundau, şi astăzi îmi dau seama că tocmai din acest motiv mi s-a permis să fiu martorul celor ce s-au întâmplat şi, în acelaşi timp, că am trecut printr-un mare pericol.
Inainte de a relata desfăşurarea evenimentelor din acea zi, sau mai bine spus din acea oră care mi-a rămas pentru totdeauna întipărită în amintire, vreau să vă asigur că am ajuns la o vârstă care-mi dă dreptul să fiu lipsit de modestie, lipsă care, la rândul ei, mă autorizează să afirm fără nicio jenă că mă simt cu un cap mai sus decât domniile voastre şi, deci, zâmbetele maliţioase şi suspiciunile – de altfel perfect justificabile – care vor urma povestirii mele nu mă pot afecta cu nimic ci pot, doar, să-mi întărească convingerea că «un cap» este o exprimare foarte delicată.
Ziua aceea nu se remarcase prin nimic deosebit, poate doar prin faptul că era o zi cu soare. Tocmai de aceea îmi trăsesem un şezlong pe terasă şi, întins comod, încercam să citesc ceva – nu-mi mai amintesc ce, putea la fel de bine să fie « Basme » sau « Lumea ca voinţă şi reprezentare ». Insă orice ar fi fost, adevărul e că n-am reuşi să citesc niciun rând. Brazii, domnilor, brazii din faţa mea aveau ceva ciudat şi neliniştitor. Nu pot spune că într-adevăr se metamorfozaseră, însă, fie din cauza vântului care abia adia, fie din cauza unei modificări nevăzute şi misterioase în natura tuturor acelor ace fine şi întrutotul asemănătoare unul altuia, întreaga înfăţişare a crengilor se schimbase, şi ele se aranjau continuu într-o serie de forme bizare, care-mi aminteau ceva nedefinit şi pe care nu ştiam unde-l mai văzusem.
In zadar încercam să-mi amintesc vreun obiect cunoscut, degeaba mă chinuiam să stabilesc vreo analogie, formele acelea nu voiau să-şi dezvăluie taina şi totuşi eram convins că ele există undeva ca obiecte concrete, materiale, obiecte pe care în acel loc nici nu le-aş băga în seamă.
Aparţineam unei epoci prea civilizate şi citisem prea multe pentru a mai fi superstiţios, aşa că încercam să-mi stăpânesc acel impuls mistic de care mă ruşinam şi să explic totul prin metode ştiinţifice, însă bruma de cunoştinţe pe care o aveam în acel domeniu nu reuşea să mă ajute. Dar la urma urmei – mi-am zis, până şi cea mai prezumtivă şi meticuloasă dintre ştiinţe săvârşeşte şi greşeli, chiar şi cea mai înaltă dintre ele este limitată. Nu înseamnă asta oare că nu totul poate fi explicat, că anumite justificări vor rămâne în veci în stadiul de ipoteză, că, în esenţă, lumea este mai presus de noi şi că nu este decât o dovadă de infatuare neruşinată faptul că pretindem contrariul? Oare n-ar trebui să ne resemnăm cu acceptarea acestei stări de lucruri şi să sperăm – zadarnic, dar necontenit – sosirea unei clipe a cunoaşterii, cu toate că aceasta înseamnă trecerea “dincolo”, dincolo care este tot ceea ce poate visa fiinţa omenească, “dincolo” a cărui chemare face ca până şi cel mai înverşunat asasin să treacă prin clipe în care îşi doreşte ceva vag nedesluşit, mai presus de cunoaşterea lui? Poate că tocmai moartea echivalează cu această trecere, însă ar fi nedrept, ar fi chiar crud şi absurd ca un individ care nu se distinge de animal decât prin înfăţişare, să se bucure de privilegiul pătrunderii în acel « dincolo » alături de unul care şi-a închinat viaţa acestui scop.
Dar nu, Dumnezeu nu este absurd, numai că noi nu-l putem înţelege, aşa cum nu putem înţelege nimic din ceea ce este mai presus de imaginaţia noastră, aşa cum eu nu puteam să-mi închipui pe atunci că după moarte ar mai fi ceva, tocmai acest “dincolo” confuz, care sună a vorbă goală.
Să lăsăm însă la o parte aceste probleme pe care sunt sigur că fiecare din domniile voastre şi le-a pus, şi să trecem la realitatea imediată, care uneori este mai neinteligibilă decât orice altceva. Spuneam că brazii aceia mă intrigau, că aveau ceva ne-lumesc care-mi dădea fiori. Ei bine, cu cerul de deasupra lor se petrecea ceva asemănător. Dacă acest fenomen s-ar fi manifestat asupra întregii naturi aflate în câmpul meu vizual, aş fi crezut că sunt victima unei iluzii optice neobişnuite, sau că am halucinaţii datorită oboselii. Dar nu, totul se întâmpla acolo, într-un spaţiu de zece metri lăţime şi de infinită înălţime, ca şi cum ar fi fost o poartă deschisă pe nesimţite în faţa ochilor mei.
Poate că cei cărora li se dezvăluie asemenea taine interzise ar trebui să se considere fericiţi. Insă cum în faţa Domnului toţi suntem egali, aceştia nu sunt nicidecum privilegiaţii unei alegeri, ci pur şi simplu beneficiarii unui noroc, cum se spune, chior. Dar pentru că orice urmă de luciditate pierise din mine, încercam să mă amăgesc că totuşi nu e aşa, că tot ce mi se întâmplă este dovada unei calităţi deosebite intuite în mine de fiinţa supremă. Zadarnică speranţă, însă arătaţi-mi pe omul care, în faţa celei mai implacabile certitudini, renunţă să spere. Până în clipa când i se ia scăunelul de sub picioare, condamnatul la moarte este conştient de existenţa unei ultime şanse pentru el. şi atunci de ce aş fi făcut eu excepţie? De ce nu aş fi răsturnat toate legile scrise şi nescrise într-un moment în care se punea problema orgoliului meu? Afirmaţia că mă aflam în faţa întâmplării se sprijinea doar pe faptul neverificat că în anumite împrejurări între noi nu mai există niciun fel de diferenţă. şi astfel de afirmaţii nu sunt decât îndoielnice, împotriva oricărei convingeri dictate de bunul simţ. Astăzi zâmbesc când îmi amintesc cum stăteam acolo, pierdut, dar cu sufletul aprins de o inexplicabilă mândrie, inexplicabilă pentru că nimeni în afară de mine n-ar fi avut motive să-mi recunoască superioritatea. Cine ar fi crezut în spusele mele dacă aş fi încercat să-i povestesc totul? Dar atunci, singur printre cei mulţi, de unde venea mândria aceasta? Nimic nu-i dădea sens, căci e ştiut că toate acţiunile noastre par neîmplinite dacă sunt lipsite de recunoaştere din partea celorlalţi, şi nimic nu ne doare mai mult decât să pierdem prilejul de a ne remarca prin ceva, de a ne pune cumva în evidenţă nişte calităţi. Stă în firea lucrurilor, domnilor, ca abia spre bătrâneţe omul să dobândească un dram de înţelepciune, aşa că mi-a trebuit destul de mult timp pentru a înţelege frumuseţea unei vieţi independente de meschinăriile celorlalţi, închinate pur şi simplu cunoaşterii, izbândirii ideilor pururi nobile, pentru a trăi într-adevăr satisfacţiile libertăţii depline a spiritului. Nu, de aici nu se desprinde nicidecum egoismul pe care sunteţi tentaţi să-l vedeţi, pentru că acţiunile cuiva, pe orice plan s-ar desfăşura, vizează, mai curând sau mai târziu, tot omenirea. Dimpotrivă, o astfel de concepţie este lăudabilă, căci izolându-te de lume şi totuşi trăind pentru ea, înseamnă că-ţi irosesti viaţa pentru un scop nesigur. Dacă lumea ar fi rea, faptele celui care luptă pentru propăşirea ei ar fi codamnabile. Dacă ar fi bună, acestuia nu i s-ar aduce decât elogii. Vedeţi, aşadar, ce mare doză de risc îşi asumă individul de care vorbesc. şi în afară de asta, el este complet dezinteresat, căci scopurile pe care şi le propune se îndeplinesc mult după ce el nu mai poate să-şi dea seama de asta, şi se îndeplinesc nu numai datorită lui, ci tuturor celor care gândesc şi acţionează la fel. Cred că vă daţi seama de ingratitudinea poziţiei de rotiţă într-un angrenaj, mai ales că ea înseamnă o anulare a individului, deşi în acelaşi timp reprezintă şi o evidenţiere a lui. Ceea ce vreau să spun este că această dedicare unor alte scopuri decât cele strict personale duce la irosirea unor posibilităţi, la frânarea drumului spre destinul său pe care orice om conştient de menirea sa porneşte, mai mult sau mai puţin încrezător.
Pe vremea aceea, toate lucrurile de care am vorbit abia se năşteau în mintea mea şi pluteau mai degrabă ca o ameninţare în timp ce stăteam acolo, în şezlong, privind jocul brazilor şi al cerului.
Tata, pe aceeasi terasa
 şi am stat aşa, ca în transă, nemişcat, asemenea unui cadavru, cu ochii aţintiţi asupra unuia din sutele de puncte mişcătoare care se aranjau în forme bizare, evocatoare, până ce au răzbit la urechile mele, printr-o ceaţă de kilometri, strigătele disperate ale mamei. E inutil să descriu starea prin care am trecut, senzaţiile pe care le-am încercat când, după un efort de voinţă necesar ieşirii din lumea în care abia îmi băgasem nasul, am aflat că Paul murise. Cred însă că toată lumea m-a considerat cel puţin anormal văzându-mă cum stau tolănit în şezlong, cu tata mort în casă, şi privind brazii, care, în adierea uşoară a vântului, erau cei mai obişnuiţi brazi cu putinţă.    


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!