sâmbătă, 15 martie 2014

Trei milenii de umor (52)

Un milionar american a înghiţit un os de peşte. Sufocîndu-se, a fost transportat la clinica unui vestit internist. Salvîndu-1 de la moartea prin sufocare, medicul i-a spus:  
   O.K. Am terminat! Cum? Onorariul? Să-mi daţi a treia parte din suma pe care aţi gîndit-o pe cînd aveaţi încă osul de peşte în gît!

Pacientul i se plînge medicului ORL-ist:
   Mă trataţi de două săptămîni. Se pare însă că medicamen­tele nu au efectul scontat. Dorm buştean, atît de buştean îneît dimineaţa nici nu aud deşteptătorul. Veşnic întîrziu de la serviciu!
    Aşa? Atunci cred că trebuie să vă schimb tratamentul. Duceţi-vă imediat ceasornicul la reparat!

   O, dragă doctore! Trebuie să-ţi mărturisesc că-mi este foarte frică. E prima mea operaţie, mărturiseşte pacientul, pri­vindu-l cu teamă.
    Vă consolez, răspunde tînărul chirurg. Eu sunt de asemenea la prima mea operaţie şi îmi este tot atît de frică!

După primul război mondial, un fost ofiţer, care şi-a pierdut vederea din cauza gazelor, s-a dus la un celebru oculist ca să-l opereze. Văzîndu-1 nervos, medicul i-a spus blînd:
   Nu mişca. Ai încredere ..
   ...oarbă, domnule doctor!

Unui bărbat i se face rău pe Bulevardul ,,6 Martie". Este internat fără cunoştinţă la Spitalul de urgenţă. Medicul de gardă descoperă în buzunarul pacientului un bileţel, cu urmă­torul conţinut: „D-le doctor! Sunteţi în faţa unui caz banal de epilepsie. Nici vorbă de apendicită. De altfel, am trecut de trei ori prin această operaţie. Îmi ajunge!“

Asistenta se pregăteşte să aplice masca narcotică. Cu un efort, bolnavul îi dă mîna la o parte, şi-l întreabă pe chirurg:
   Dar n-am să-mi pierd vocea?
   Imposibil, răspunde zîmbind medicul. Eu nu vă operez decît de apendicită!
   Vedeţi? Nu e chiar imposibil! Eu sunt ventrilog!

După o scurtă perioadă de inconştienţă, rănitul dă semne de viaţă:
   Ce s-a întîmplat? Unde sunt?
0       Încetişor, încetişor! îl calmează medicul adus la căpătîiul bolnavului. Aţi suferit un accident pe cînd traversaţi strada. O maşină v-a lovit din spate. Acum sunteţi culcat în locuinţa soacrei dumneavoastră. Pot spune c-aţi avut mare noroc!
   De ce? E plecată în voiaj?

În timp ce-şi pune pardesiul, chirurgul-şef al unui spital mi­lanez îşi aduce aminte că un deputat i l-a recomandat pe bolnavul din rezerva de la 21. O întreabă pe o soră:
   Bolnavul de la 21 e în cameră?
   O, nu! E în sala de operaţie!
Chirurgul-şef se îndreaptă înspre acolo şi se izbeşte de un secundar care tocmai iese din sala de operaţie.
   Ei, cum a suportat 21 intervenţia?
   Poftim? Nu era pentru autopsie?

Recent stabilit în micul orăşel elveţian, un tînăr medic află de la o bucătăreasă că stăpînul ei şi-a rupt piciorul. Cu preţul unei bancnote „descoperă" adresa accidentatului şi fuge într-un su­flet pînă acolo. Sună.
   Aici locuieşte domnul care şi-a rupt piciorul?
   Da, răspunde soţia acestuia. Sunteţi cumva tîmplarul?
   Nu, eu sunt medic.
   O, nu-i nevoie de asistenţă medicală, ci de un tîmplar. Piciorul era de lemn!

Un bărbat este muşcat de un cîine, despre care s-a presupus ca este turbat. Bolnavul este internat într-un spital, iar cîinelui se fac analizele de rigoare. Bănuiala s-a transformat în certitudine. Cîinele era turbat. Pacientului i se comunică vestea că prezintă simptome de turbare.
   Hîrtie şi stilou! strigă disperat pacientul.
   Doriţi să vă faceţi testamentul? îl întreabă o soră.
   Nici vorbă. Doresc să notez pe cine am de muşcat!

Pacientul îşi revine destul de greu din narcoză. În cameră este întuneric beznă. Întinde mînâ şi sună.
   Cît este ceasul, soră?
    Ora două după amiază.
    Atunci de ce aţi coborît jaluzelele şi aţi tras şi perdelele?
   Peste drum de noi se află un depozit de lemne. Acolo: a izbucnit un incendiu uriaş. Flăcările se ridică pînă la cer. Totul arde. De aceea am acoperit geamul. Îmi era teamă ca trezindu-vă după narcoză, să nu vă credeţi în iad, iar operaţia s-o consideraţi ratată.

   A murit bătrînul? Dar ce a avut?
   Medicii n-au reuşit să afle.
   Bătrînul acesta a fost un om înconjurat de mistere!
   Cum adică înconjurat de mistere?
   Înainte nimeni nu ştia din ce trăieşte, iar acum de ce a murit!
P51


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!