joi, 20 martie 2014

Trei milenii de umor (53)

   Mă doare măseaua de-mi ies din minţi. Am încercat toate medicamentele dar...
   Chiar toate? Mă îndoiesc. Eu cunosc o rădăcină. Dacă o ţii în mînă îţi trece durerea de măsele, parcă ţi-ar lua-o cineva...
   Ce tîmpenie! Fugi de aici cu superstiţiile acestea băbeşti!
   Greşeşti! E vorba de rădăcina dintelui bolnav! Ce zici?
Un pacient cu falca umflată traversează strada şi sună cu frică la uşa cabinetului dentar. Stăpîna casei deschide şi-i spune:
   Dentistul nu este acasă. E plecat în provincie pentru două zile.
Partea neumflată a feţei pacientului se luminează de fericire.
   Mii de mulţumiri, doamnă! Mii de mulţumiri! Vreţi să-mi mai spuneţi ceva?
   Ce anume, domnule?
   Cînd va mai lipsi domnul doctor?...

Vizitatorul se codeşte să ocupe loc pe scaun. Ca să fie convin­gător, stomatologul spune cu voce foarte mieroasă:
    Eu mi-aş fi extras de mult măseaua cariată, dacă era a mea!
    Eu la fel, se grăbeşte să răspundă celălalt, dacă era a dumitale!

    Aşa, spune dentistul, deschideţi gura larg. Dar ce văd? Aveţi limba complet neagră! Sunteţi bolnav?!...
    Nu. Totul mi se trage de la whisky, răspunde rîzînd pacien­tul. Am avut o sticlă plină sub braţ, sticlă pe care am scăpat-o pe stradă. Bineînţeles că s-a spart, iar lichidul s-a vărsat pe jos.
    Cu toate acestea nu înţeleg. N-am văzut încă wisky de cu­loare neagră...
    Wisky-ul nu, dar asfaltul era proaspăt turnat!

Pacientul se revoltă.
     Cum? Treizeci de franci pentru o simplă extracţie, pe care aţi făcut-o şi fără anestezic? E prea mult. În altă parte o ase­menea intervenţie costă doar zece franci...
   S-ar putea, recunoaşte senin medicul. Dar dv. aţi răcnit atît de înfiorător, încît mi-au fugit toţi pacienţii din sala de aştep­tare!

Psihiatrul încearcă vindecarea bolnavului printr-o metodă hip­notică. însoţindu-şi cuvintele sugestive cu mişcări adecvate ale mîinilor. El murmură:
    Acum dormiţi... Dormiţi adînc... Bine, foarte bine. Acum aţi părăsit oraşul, sunteţi într-un accelerat, care merge spre sud. Ascultaţi-mi voinţa! Aţi ajuns la Cannes!
Aici, pacientul tresare:
    Nu-s scumpe camerele pe aici? Ce-ar fi să alegem o loca­litate mai ieftină?

Medicul de boli nervoase încearcă să descopere sursa tulbură­rilor psihice apelînd la descrierea viselor.
    Spuneţi-mi ce-aţi visat astă-noapte?
    A fost îngrozitor! se lamentează pacienta. Visam că treceam goală puşcă pe bulevard. N-aveam decît o pălărie pe cap.
    V-aţi ruşinat f oarte tare, nu-i aşa?! întreabă plin de înţelegere medicul.
    Şi încă cum! Era o pălărie ieftină şi-n plus eticheta cu preţul nu era ruptă!

Uşa unui cabinet vienez se deschide şi psihiatrul vede intrînd o mamă cu o fată de 19—20 de ani.
    Ce are fata? întreabă medicul.
    Işi închipuie că este găină!
    De cînd are acest simţămînt?
    De vreo 2—3 ani, cam aşa!
    Da? Atunci, de ce aţi venit de-abia acum la mine?
    S-au scumpit ouăle!

    Sunteţi surmenat la maximum! constată specialistul de boli nervoase, încheindu-şi îndelungatul consult.
    De la pescuit mi se trage, domnule doctor!
    Pescuit ziceţi? Imposibil. Tocmai pescuitul este o metodă recomandată în cazurile de epuizare nervoasă!
    Habar n-aveţi, domnule doctor! Aţi încercat vreodată să pescuiţi fără cîrlig?

In pacient vine la psihiatru. Scoate tabachera, alege o ţigară, o rupe în două şi-şi îndeasă tutunul în cele două nări.
Medicul îl priveşte stupefiat:
    Aveţi într-adevăr nevoie de ajutorul meu!
    Exact, domnule doctor! aprobă bolnavul. Vă rog să-mi daţi un foc!

Către ora prînzului, o femeie intră în cabinetul psihiatrului. Acesta pune de o parte revista ilustrată pe care o răsfoia plictisit, şi o întreabă:
   În ce problemă, stimată doamnă?
   Soţul meu... tot timpul liber şi-l sacrifică timbrelor poş­tale!
   Asta nu-i grav, zice medicul, devenind atent. Şi eu pro­cedez la fel!
   Da, dar el roagă prietenii, cunoştinţele şi colegii să-i procure timbre. Corespondează cu fel şi fel de persoane...
   Perfect normal. Orice filatelist procedează identic!
   Da, dar el a început să colinde consulatele şi ambasadele, obţinînd chiar şi de acolo timbre străine!
Psihiatrul se ridică fulgerător. Aruncîndu-şi halatul şi îndreptându-se spre uşă, el a apucat să mai strige:
  Mii de draci! Cum de nu mi-a trecut prin cap asta?!...

   Domnule doctor, spune o femeie specialistului în boli ner­voase. Soţului meu i s-a deranjat ceva la creier. Adesea se întîmplă să-i vorbesc ore întregi despre ceva şi descopăr re­voltată că n-a reţinut niciun cuvînt!
   O, scumpă doamnă, rîde specialistul. Aceasta nu-i o boală. Este de-a dreptul talent.

Într-un ceas de răgaz, doi medici psihiatri schimbă păreri. Unul zice:
   Îl ştii pe cel din salonul 3? Acela care-şi închipuie că este Ludovic al XIV-lea? Nu-ţi face impresia că se simte mai bine?
   Ba da. Acum zice că e Ludovic al XIII-lea!

Samuel este un vechi prieten al psihiatrului. Cum a intrat pe uşa cabinetului, acesta l-a întîmpinat:
   Hallo, Sam! Ce mai faci? Cum îţi mai merge?
   Hallo, Doc! Nu prea mă laud. Sunt puţin nervos. Este ex­plicabil. Am avut o copilărie blestemată cu acest frate vitreg al meu, care mi-a măcinat nervii în mod sistematic. E un sadic. Cînd eram mici şi el făcea vreo boroboaţă, eu trăgeam scurta, îndeplineam vreo faptă caritabilă, el era lăudat faţă de toată lumea. Am cunoscut o fată bună, eu am curtat-o, el a luat-o în căsătorie. Pe lîngă asta, săptămînal îmi face cîte o şicană. Nu mai pot, am nervii zdruncinaţi, domnule doctor.
   De ce nu te desparţi de el?
   Nu mai e cazul. Sunt pe deplin răzbunat. Acum am murit şi i am lăsat lui toate grijile, inclusiv cheltuielile de înmormîntare...

La miezul nopţii cineva sună la poarta spitalului de boli ner­voase. Abia adormit, portarul se trezeşte cu greu:
     Hhha! Cine-i?
   Cine să fie? Un cetăţean!
   Şi ce doreşti?
  Vreau să intru. Mi-am pierdut toată averea la cărţi şi simt că nu mai sunt în toate minţile. Doresc să fiu consultat imediat.
   Cum, la ora asta? Mda! Intră, dumneata trebuie să fii într-adevăr nebun!

Noul director soseşte din Capitală ca să preia conducerea spi­talului de boli nervoase, situat undeva în fundul provinciei. Plictisit şi scîrbit, directorul coboară din maşină. Îl aşteaptă însă o plăcută surpriză. Toţi pacienţii stau frumos aliniaţi în curtea instituţiei. Acest lucru a trezit interesul directorului.
Observă însă că unul din cei prezenţi stătea indiferent cu mîinile în buzunarele pantalonilor.
    Hei, strigă enervat directorul. De ce nu vrei să intri în rînd? 
    Eu? Nu-s nebun, sunt doar paznic!

Directorul se instalează în noul birou. El îl întreabă pe con­tabil:
    Unde este predecesorul meu?
   Oum nu ştiţi? E chiar aici în clădire.
  Aici, în clădire? În ce calitate?
  Ca pacient.
   Dar ce-a păţit?
   Ceva foarte bizar. Fiind un mare iubitor de mişcare, prac­tica diferite sporturi. Cu două săptămîni în urmă şi-a cumpărat un nou bumerang. Încercînd să scape de cel vechi a înebunit.
A doua zi dimineaţa, directorul inspectează instituţia, a cărei conducere i-a fost încredinţată. În grădină nimereşte peste un nebun, care smulgea buruieni fără să-l bage în seamă.
   Ştiţi cine sunt eu? i s-a adresat puţin iritat noul director.
   Habar n-am!
   Atunci am să v-o spun: profesor universitar, doctor în ştiinţe psihologice, doctor honoris causa, membru corespondent al Academiei de ştiinţe.
   Grozav! Grozav! N-am ce zice! Opreşte-te însă, omule! La mine tot aşa a început!

Abia a trecut o săptămînă de la instalarea noului director, că instituţia a trecut prin clipe grele. Întîi a fost incendiul care a cuprins corpul central, apoi evadarea unor pacienţi din secţia specială, unde erau internaţi cei mai periculoşi indivizi. În hărmălaia născută cu acest prilej, directorul întîlneşte un grup numeros pe o alee a parcului:
   I-aţi prins pe cei opt evadaţi?
Unul din paznici face un pas înainte şi spune:
   Care opt? Am prins douăzeci şi trei de inşi de prin împre­jurimi şi nu chiar pe orişicine! Am ales din aceia care căscau gura la foc, pe cei ce se împotriveau cel mai aprig...
P52


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!