sâmbătă, 29 martie 2014

Trei milenii de umor (54)

Directorul este chemat de către minister la telefon. Medicul de serviciu îl caută, dar nu-l găseşte. Peste un ceas, negăsindu-l defel, medicul dă alarma. Întreg personalul spitalului îşi caută directorul, dar eforturile lor sunt zadarnice. În parc, un asistent medical răscoleşte nişte tufişuri de tisă. Un nebun îl bate pe umăr:
   Ia vedeţi ce este cu bărbatul pe care l-am închis în „rezer­vaţia” mea! Parcă e turbat sau chiar nebun! Auzi ce susţine încontinuu? Că el ar fi director!

Noul absolvent de ştiinţe psihice se duce să-şi ia postul în pri­mire. Medicul-şef al spitalului îl cîntăreşte din priviri cîteva momente, apoi îi spune:
  Colega, vino să-ţi arăt instituţia unde vei activa de acum iiiiiinte, şi să-ţi prezint cîteva cazuri interesante.
Cei doi trec din salon în salon. Deodată, medicul-şef îl bate discret pe umăr pe noul medic şi-i şopteşte:
  Îl vezi? Cel de lîngă geam? E cel mai agresiv şi cel mai periculos dintre toţi. Îşi închipuie că e fostul ţar al Rusiei!
  Fireşte că n-are cum! Acela sunt eu!

Medicul psihiatru vizitează împreună cu un student, repartizat la practică, întregul edificiu al unui spital de boli nervoase. Intr-un salon, medicul se opreşte în faţa unui pacient şi-i spune studentului;
   Vă atrag atenţia asupra bolnavului acestuia. Este de mult timp internat dar în întreaga perioadă n-a dat semne de nervo­zitate. Pare un caz ordinar de paranoia.
Bolnavul se ridică şi-i trage două palme medicului.
  Ce s-a întîmplat? Pînă acum aţi fost foarte liniştit! Ce v-a apucat?
  Iertaţi-mă, domnule doctor! Dacă mă consideraţi paranoic, nu vă pot reproşa nimic. Atît înţelegeţi din boala mea; dar să adăugaţi cuvîntul „ordinar", asta este de-a dreptul jig­nitor!

In Bucureştiul de altădată, doctorul R. a vrut să verifice me­moria unui pacient, internat chiar atunci:
  După cîte văd din fişa dumitale, eşti birjar de meserie, chiar din Bucureşti. Avînd o activitate de peste douăzeci şi cinci de ani în oraşul acesta, mă ţii minte şi pe mine? Eu folosesc des birjele!
   Nu, domnule doctor, a rîs pacientul vesel. N-aţi trecut prin mîna mea. Eu sunt birjar de cadavre, lucram la morgă!

Medicul-şef al clinicii de boli nervoase vizitează saloanele. Acolo întîlneşte un bărbat care se scărpina de zor.
   De ce te scarpini continuu? îl întreabă medicul-şef.
   Pentru că eu sunt singurul om de pe pămînt care ştie locul exact unde mă mănîncă!

Din neglijenţa femeii de serviciu, fereastra biroului medicului a fost uitată deschisă şi cei doi papagali, unul roşu, celă­lalt verde, au zburat şi s-au oprit pe crengile unui platan apro­piat. Un nebun mai sprinten s-a căţărat şi a prins papagalul roşu.
   Bravo, bravo! îl încurajează medicul. Acum, adu-1 şi pe celălalt!
   Celălalt? O, domnule doctor, n-am voie să-l culeg. E încă verde!

Doi nebuni se plimbă sub clar de lună. Unul din ei arata spre astrul ceresc şi întreabă:
  Ce să fie? Lună sau un felinar?
   Habar n-am! răspunde celălalt. Vino să vedem dacă are dedesubt vreun stâlp!

Afară plouă, aşa că nebunii stau şi privesc pe fereastra spita­lului. Niciunul nu spune vreun cuvînt. După vreme îndelun­gată, prin curte, trece un medic în halat alb.
   Uite un medic, zice unul.
   Îhîî, aprobă cîţiva.
La cîteva minute medicul se întoarce însoţit de alţi doi colegi, cu toţi avînd halatul tradiţional.
   Uite trei doctori, spune acelaşi.
   Îhîî, aprobă unul şi adăugă meditativ:
   Pe aproape trebuie să fie o fabrică de doctori!

Un nebun se apropie de un altul şi, cu un aer conspirativ, îi şopteşte:
   În noaptea aceasta organizăm o evadare ca-n filme...
    Cum procedăm?
    Simplu. Tu aprinzi lampa de buzunar şi eu cobor pe rază. Apoi îmi arunci mie lampa, o aprind şi îndrept raza în sus. E rîndul tău să aluneci pe ea pînă jos...
   Nici vorbă! îl întrerupe cel de-al doilea. Ce-s prost? Ce-s nebun? Cînd ajung la jumătatea drumului, tu eşti în stare să stingi lampa!
P53


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!