sâmbătă, 5 aprilie 2014

Din povestile lui Stanislaw Lem - Ciberiada(13)

Basmul despre cele trei maşini povestitoare ale regelui Genialon (1)
Odată veni la Trurl un străin de departe. Cum coborî din lectica fotonică, puteai să-ţi dai seama dintr-odată că e o persoană neobişnuită, de pe alte meleaguri, pentru că acolo unde toţi aveau mâini el avea numai un zefiraş uşor parfumat, acolo unde alţii îşi ţin picioarele, el avea numai nişte scântei minunate ca nişte curcubee, în loc de cap avea o pălărie foarte scumpă; de vorbit parcă vorbea dintr-un soi de mijloc, căci, în întregul lui, străinul acesta nu era decât o sferă perfect rotundă, încinsă cu un bogat şnur de plasmă. 


Dându-i bineţe lui Trurl, îi spuse că el este de fapt doi, adică emisfera de sus şi cea de jos; prima se numeşte Sincronizius, iar cealaltă Sincrofazius. Încântat de această splendidă construcţie a unei fiinţe inteligente, Trurl fu nevoit să recunoască faptul că până atunci nu i se întâmplase să întâlnească o persoană atât de perfectă, cu maniere atât de precise şi cu o asemenea strălucire de briliant. Noul venit lăudă, la rându-i, structura lui Trurl şi, după acest schimb de amabilităţi, îi dezvălui scopul vizitei sale: ca prieten şi supus credincios al vestitului rege Genialon, a venit la Trurl ca să-i comande trei maşini de povestit.
— Regele şi stăpânul meu – zise el – nu mai domneşte şi nu mai stăpâneşte de multă vreme; la această dublă renunţare l-a îndemnat înţelepciunea pe care a căpătat-o din adânca examinare a problemelor mondiale. Părăsindu-şi deci regatul, s-a retras într-o peşteră, uscată şi aerisită, cufundându-se în meditaţie. Uneori însă îl năpădeşte tristeţea sau scârba de sine însuşi şi atunci nimic nu-l poate mângâia, în afara unor poveşti cu totul neobişnuite. Dar cei care i-au rămas credincioşi şi nu l-au părăsit, atunci când el a renunţat la tron, i-au povestit toate basmele şi istorioarele pe care le ştiau. Aşa că, negăsind altă soluţie, am dori, stimate constructor, să ne ajuţi să spulberăm frământările regelui, folosind maşinile pe care le vei născoci cu priceperea ta.
Pot să fac ce-mi cereţi – răspunse Trurl. Dar de ce aveţi nevoie chiar de trei maşini?
Am vrea – începu Sincrofazius, legănându-se uşor când într-o parte, când într-alta – am vrea ca prima să povestească istorii complicate, dar blânde, a doua nostime şi vesele, iar a treia profunde şi emoţionante.
Aha, prima să slujească inteligenţei, a doua pentru distracţie, iar a treia să servească de învăţătură? – îi completă Trurl spusele. Am înţeles. Şi când o să vorbim de răsplata mea, acum sau mai târziu?
Când o să le dai gata, freacă niţel inelul acesta – îi răspunse oaspetele – şi atunci o să-ţi apară în faţă această lectică; te urci în ea împreună cu maşinile şi îndată o să te ducă în peştera regelui Genialon, acolo ai să-i prezinţi lui toate dorinţele tale şi el o să ţi le împlinească în mod sigur, în măsura posibilităţilor.
Spunând aceasta, făcu o plecăciune, îi dădu lui Trurl inelul şi, afundându-se într-o lumină orbitoare, se strecură în lectică; un nor alburiu o înfăşură, apoi se zări un fulger şi Trurl se pomeni singur în faţa casei, cu inelul la mână şi nu prea mulţumit de cele întâmplate.
"În măsura posibilităţilor" – mormăi el, intrând în atelier. O, asta nu prea-mi place! Doar se ştie cum se întâmplă: când ajungi la socoteli, toate politeţurile şi reverenţele încetează, şi nu mai rămân decât necazurile, ba mă pot alege şi cu niscaiva cucuie...
În clipa aceea, inelul care strălucea în mâna lui tresări uşor şi rosti:
— "În măsura posibilităţilor!" înseamnă că regele Genialon, părăsindu-şi regatul, trăieşte foarte modest; ţi s-a adresat ţie, constructorule, ca de la înţelept la înţelept; şi am impresia că nu s-a înşelat, pentru că, după cum văd, vorbele mele, ale unui simplu inel, nu te miră deloc; nu te mira, deci, nici de sărăcia regelui, căci ai să-ţi primeşte răsplata din plin, deşi, poate, nu va fi în aur. Dar nu totdeauna cu aur se potoleşte foamea.
Ce tot vorbeşti, inelule! ripostă Trurl. Oi fi eu înţelept, ca şi regele, dar curentul electric, ionii, atomii şi alte rarităţi necesare la construirea maşinilor, toate astea mă costă, nu glumă. Prefer înţelegerile clare, semnate, cu paragrafe şi ştampile în regulă; nu mă lăcomesc cu orice preţ, dar îmi place aurul, mai ales în cantităţi însemnate, şi o recunosc deschis! Strălucirea aurului, lustrul lui galben, plăcuta lui greutate sunt tot ceea ce-mi doresc; când răstorn pe podea vreun sac-doi de ducaţi şi mă afund în grămada aceea plăcut sunătoare, dintr-o dată mi se luminează sufletul, de parcă cineva mi-ar fi aprins înăuntru un soare mititel. Asta e, îmi place aurul, n-am ce zice – exclamă el, parcă purtat pe sus de propriile-i vorbe.
Dar la ce bun aurul adus de alţii? Nu poţi să-ţi fabrici singur cât aur pofteşti? – îl întrebă inelul, fulgerând de mirare.
Nu ştiu cât de înţelept este regele Genialon – îi răspunse Trurl – dar tu eşti, după cum văd, un inel total neinstruit! Cum adică, eu să-mi fac singur cât aur vreau!? Cine-a mai auzit aşa ceva? Ce, un cizmar îşi face singur ghete, un bucătar găteşte pentru el însuşi, un soldat luptă pentru el? Şi pe urmă, cheltuielile, n-ai auzit niciodată de ele? Şi, de fapt, dacă vrei să ştii, în afară de aur, îmi mai place şi să mă plâng. Aşa că nu-mi mai bate capul, pentru că trebuie să m-apuc de treabă.
Şi aruncând inelul într-o cutie veche de tablă, se şi instală în atelier şi se apucă de treabă. Trei zile în şir nu ieşi din casă, construi toate cele trei maşini şi nu-i mai rămase decât să le dea ultimul şlif de suprafaţă, pentru că îi plăcea să meşterească lucruri simple şi funcţionale. Încercă pe rând felurite vopsele şi, cum inelul arunca mereu câte o vorbă din fundul cutiei, Trurl îl acoperi cu ce-i căzu în mână, ca să nu-l mai deranjeze cu observaţiile sale nepotrivite.
Până la urmă se hotărî să vopsească maşinile, pe prima în alb, pe a doua în culoarea azurului, iar pe a treia cu negru, apoi frecă inelul şi, cum apăru lectica, se urcă în ea împreună cu maşinile, aşteptând să vadă ce se va întâmpla mai departe. Un fulger, un şuierat, praful ridicându-se în aer şi, când se risipi, Trurl îşi aruncă privirea pe ferestruică şi se pomeni într-o peşteră largă, presărată cu nisip alb, mărunt. Zări mai întâi câteva laviţe încărcate cu suluri şi cărţi groase, pe urmă un şir de sfere, strălucind din cale-afară. Într-una din ele îl recunoscu pe străinul care îi comandase maşinile; în alta, mai mare şi uşor atinsă de bătrâneţe, se dumiri c-ar fi regele, aşa că îi făcu o plecăciune şi coborî din lectică. Regele îl salută cu bunăvoinţă şi-i spuse:
Sunt două feluri de înţelepciune: una face posibilă acţiunea, cealaltă te împiedică să acţionezi. Nu crezi oare, vestitule Trurl, că cea de-a doua este mai mare? Pentru că numai un gând care ajunge foarte departe poate prevedea urmările deosebit de depărtate ale unor acţiuni începute, acele urmări care fac să devină problematică acţiunea care le-a provocat... Iar perfecţiunea poate să apară tocmai prin renunţarea la activităţi – şi prin asta se deosebeşte înţelepciunea de inteligenţă, prin faptul că este capabilă de asemenea diferenţieri...
Cu îngăduinţa Maiestăţii Voastre – răspunse Trurl – vorbele Maiestăţii Voastre le pot înţelege în două feluri. Ori e vorba de o delicată aluzie, menită să diminueze valoarea muncii mele, a acelei acţiuni care a avut ca rezultat cele trei maşini comandate şi care se găsesc acolo, în lectică. O asemenea interpretare a faptelor nu-mi este pe plac, pentru că ar fi o mărturie a ceea ce se ascunde în spatele ei, şi anume, dorinţa de a nu mi se plăti. Sau poate fi vorba de doctrina inactivităţii, care se distinge prin aceea că, în mod intrinsec, este contradictorie. Ca să poţi să nu acţionezi, trebuie mai întâi să poţi acţiona, pentru că acela care se abţine de la răsturnarea unui munte fiindcă îi lipsesc mijloacele de a o face, dar în schimb declară că a renunţat la acţiune pentru că aşa îi dictează înţelepciunea, se expune ridicolului numai prin această ieftină aparenţă de filozofare. Lipsa de acţiune este sigură şi numai atât se poate spune de bine despre ea. Acţiunea este nesigură şi în asta rezidă frumuseţea ei; oricum, în privinţa consecinţelor acestei chestiuni, dacă asta va fi voia Maiestăţii Voastre, pot să construiesc o maşină corespunzătoare de discutat.
Problemele financiare să le lăsăm pentru sfârşitul acestei plăcute întâlniri – răspunse regele, legănându-se uşor de o bucurie abia ascunsă, la auzul vorbelor lui Trurl. Acum te rog, stimate constructor, să binevoieşti a fi oaspetele meu. Ia loc, deci, la masa aceasta modestă, pe laviţă, printre credincioşii mei prieteni şi povesteşte-mi, rogu-te, despre faptele tale şi despre renunţarea la ele.
Cu îngăduinţa Voastră, Stăpâne, răspunse Trurl. Mă tem că nu sunt îndeajuns de elocvent; oricum, mă vor înlocui foarte bine aceste trei maşini pe care le-am adus, lucru cât se poate de nimerit, pentru că am să le şi pun la încercare cu acest prilej.
Fie cum spui – se învoi regele.
Acestea fiind zise, se aşezară cu toţii în poziţii care trădau curiozitatea şi speranţa că vor afla fapte ieşite din comun, iar Trurl scoase din lectică un soi de carlingă, vopsită în alb, apăsă pe un buton şi se aşeză în dreapta lui Genialon. Atunci, prima maşină începu:
Dacă nu cunoaşteţi istoria Numeroşilor, a regelui lor, Mandrilion, a Perfectului Său Sfetnic precum şi a lui Trurl-constructorul, care mai întâi l-a creat pe Sfetnic şi apoi l-a distrus, atunci ascultaţi!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!