miercuri, 9 noiembrie 2016

Corectitudinea politică văzută de Patapievici

Corectitudinea politică – cea mai recentă reacție de înregimentare, de cartelare sectară și de ripostă politică a vechiului filistinism, pe care tradiționala alianță dintre prostie, îngustime de spirit și resentiment o ridică împotriva tuturor manifestărilor de nonconformism, de spontaneitate și de bogăție necenzurată a vieții. Nou este doar faptul că ura înverșunată față de non-conformiști pe care o resimt promotorii corectitudinii politice poate fi azi, în sfârșit, organizată în așa fel încât să fie recunoscută și organizată de stat. De aici și deosebirea dintre vechii filistini și noii filistini, corecții politic – primii aveau complexe de inferioritate, ultimii le-au depășit.
Dominanta emotivă a vechilor filistini era defensiva jenată. A celor noi este superficialitatea agresivă și intrepidă. Noii filistini se lasă conduși de certitudinea triumfătoare că astăzi, în lumea noastră recentă, qua corecți politic, ei se pot arăta mărginiți, meschini, invidioși, oportuniști și lipsiți de simțul umorului cu conștiința că sunt progresiști, că îngustimea lor de spirit este în avangarda istoriei și, mai ales, cu sentimentul că se pot arăta așa cum sunt, qua filistini, fără jenă – ceea ce pentru ei înseamnă numai „fără teama de a mai fi considerați ca atare”.
Atunci când aderă fanatic la corpul secularizant al acestei noi religii civile, care joacă azi rolul unei noi pensée unique, toți corecții politic nutresc speranța că propria lor mediocritate, bine încadrată sectar și sustrasă criticii, va fi mai puțin vizibilă și, mai mult, că aceasta va putea fi chiar selecționată, qua mediocritate, înaintea tuturor talentelor și inteligențelor ieșite din normă, reușind ca prin această descurajare generală să dea, în cele din urmă, însăși regula viitorului – o regulă în care dreptatea se va face prin eliminarea tuturor diferențelor considerate ca fiind ofensatoare pentru mediocri.
Corectitudine politică este, în fond, alianța dintre un filistinism care caută să-și mascheze filistinismul prin îmbrățișarea cauzelor progresiste și un activism social care caută să niveleze umanitatea pretinzând că încurajează diversitatea. Alianța dintre mediocritatea vicleană dintotdeauna și umanitarismul militant de azi: prima a putut cuceri centrul numai prin uzurparea ultimului. Corectitudinea politică caută să se folosească de „cauza umanității” pentru a converti întreaga societate la propria ei ideologie – ideologia filistinismului progresist.

Horia-Roman Patapievici – Omul recent, p.370-371, 2005, Ed. Humanitas


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!