sâmbătă, 25 noiembrie 2017

Teste cu draci

ÎNTREBĂRI TEST
1. Păcătoşii sunt aruncaţi în focul iadului:  
a. Când mor.
b. La sfârşitul lumii.
c. De către diavol. 

2. Răsplata pe care cei păcătoşi o vor primi în focul iadului este:  
a. Moartea.
b. Chinul veşnic.
c. Că vor fi veşnic torturaţi de diavol, care este reponsabil. 

3. Focul iadului:  
a. Va fi întreaga lume căreia îi va da foc chiar Dumnezeu.
b. Arde chiar acum.
c. Arde până în veacurile nesfârşite ale veşniciei. 

4. Păcătoşii care au murit se află în:  
a. Purgatoriu.
b. Focul iadului.
c. Mormintele lor. 

5. Populaţia iadului azi:  
a. Este exact zero.
b. Numără cu milioanele.
c. Nu poate fi determinată. 

6. Focul iadului:  
a. Distruge doar trupul celor răi.
b. Chinuie sufletul celor răi de-a lungul veşniciei.
c. Îi nimiceşte pe păcătoşi - atât sufletul cât şi trupul lor - transformându-i în cenuşă, după care se va stinge. 

7. Un iad veşnic de chin:  
a. Reprezintă o parte importantă din planul măreţ al lui Dumnezeu.
b. Este o învăţătură a Satanei şi este practic o calomnie la adresa unui Dumnezeu sfânt şi iubitor care are oroare să-i vadă pe oameni suferind.
c. Îi oferă lui Satana un serviciu de-a lungul veşniciei. 

8. „Iadul” în Biblie:  
a. Se referă întotdeauna la un loc de ardere.
b. Are mai multe semnificaţii, una fiind mormântul.
c. Se referă la camerele subterane de tortură ale Satanei. 

9. Scopul iadului este să:
a. Răzbune şi să-i chinuie pe duşmanii lui Dumnezeu.
b. Înspăimânte pe oameni pentru a-i face buni.
c. Şteargă complet păcatul şi răul din univers şi să asigure dreptatea pentru veşnicie. 

10. Distrugerea oamenilor în iad:  
a. Va fi o încântare pentru marele Dumnezeu al cerurilor.
b. Se numeşte „lucrarea ciudată” a lui Dumnezeu pentru că este străină de planul Său de mântuire a oamenilor.
c. Va fi sarcina diavolului în colaborare cu planul lui Dumnezeu. 

11. După ce focul iadului se va stinge:  
a. Dumnezeu îl va alunga pe Satana departe în spaţiul extraterestru.
b. Dumnezeu va crea un pământ nou perfect unde păcatul nu va mai apărea din nou, pe care îl va dărui copiilor Săi.
c. Credincioşii vor trăi cu teama că păcatul ar putea apare din nou.

12. Pilda bogatului şi a lui Lazăr:  
a. Este o parabolă şi nu ar trebui luată ad literam.
b. Este dovada biblică a învăţăturii despre chinul veşnic.
c. Demonstrează că sufletele din iad pot comunica cu cele din rai. 

13. Termenul „veşnic” asa cum se foloseşte în Biblie cu referire la viaţa unui om:  
a. Înseamnă „timp fără sfârşit”
b. Este un mister şi nu poate fi înţeles.
c. De obicei înseamnă „cât trăieşte omul” sau „până la moarte.” 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!