sâmbătă, 14 iulie 2018

Renașterea stalinismului din spiritul triștilor dodoni de dincoace de Prut (6)


Cum au protejat Maniu și Brătianu pe prietenii lui Hitler și Mussolini — și cum au scos în afară de lege pe cei mai buni prieteni ai U.R.S.S.
Poporul român a dorit să aibă relații dintre cele mai prietenești cu popoarele sovietice, înca dela înființarea statului sovietic. Fiii cei mai buni ai poporului luptau fără șovăială pentru realizarea unor raporturi strânse între cele două popoare. Cu riscul vieții lor, ei n’au contenit prin grai și prin scris să lămurească opinia publică asupra necesității absolute pentru interesele poporului român de a duce o politică de pace cu statul sovietic. În special, în epoca în care pericolul hitlerist se și contura pe orizontul politic, acești oameni conștienți au prevenit poporul român de catastrofa pe care o aducea cu sine o politică alături de Germania și Italia fascistă. S’a cerut încheierea unei alianțe sincere cu U.R.S.S. și cu celelalte puteri democratice. Guvernele maniste și bratieniste au încercat să suprime prin toate mijloacele pe promotorii prieteniei cu popoarele sovietice. 
Mai sus am arătat cum Maniu îndraznea să pună la dispoziție armata și poporul român pentru o aventură războinică antisovietică. Pe aceeași linie se țineau și brătieniștii. De ex. d. Gh. Strat, mare expert în „Comisia de studii pentru politică externă” a brătieniștilor și-a permis să aducă, în lucrarea lui, „Elogiul Libertății”, apărută în anul 1937, cele mai murdare injurii Generalissimului Stalin, acelui om căruia lumea întreaga îi datorează salvarea ei de sub dominația hitleristă. Cu totul altfel priveau conducătorii „istorici” pe dușmanii omenirii. Ei s’au înțeles de minune cu Hitler, Mussolini și alți conducători fasciști, precum și cu toți prietenii lor. Cu ocazia unei solemnități care a avut loc la clubul manist în anul 1934, Maniu a ținut un discurs, în care a spus între altele că dictatorii de felul lui Hitler și Mussolini au „răsărit din sufletul mulțimii”, că „în sângele lor clocotește sângele și revolta mulțimii”. Maniu nu se sfii să spună că „democrația îi aduce pe ei și destoinicia, hărnicia și talentul lor îi susțin”. Deci nici Hitler nici Mussolini n’au avut dece să fie nemulțumiți de d. Maniu, care admira „destoinicia, hărnicia și talentul lor”. Oricine a urmărit la radio procesul dela Numberg, a putut să se convingă cu câtă „destoinicie”, acești doi criminali mondiali, au pregătit războiul contra lumii democratice, cu câtă „hărnicie” au elaborat planurile pentru exterminarea tuturor antifasciștilor și a popoarelor de „rasă inferioară”, și în sfârșit, cu cât „talent” au dus țările lor și toată Europa la catastrofa cea mai cumplită pe care a văzut-o vreodată continentul nostru. Acelaș om, care ponegrește pe conducătorii sovietici, cade în genunchi în fața bestiilor, cari au inventat dubele morții și lagărele de exterminare, cari au distrus ținuturi întregi, cari prin metoda lor de jaf tâlharesc, au expus Europa întreagă foametei și mizeriei. D. Maniu, marele falsificator al istoriei, mințea conștient, atunci când afirmă că „democrația” i-a adus pe aceștia la putere. El știa foarte bine cine i-a adus la putere, atât pe Hitler cât și pe Mussolini. Ei n’au „răsărit din sufletul mulțimii”. Marii bancheri, magnații trusturilor, moșierii, i-au crescut și i-au adus la cârma Germaniei și a Italiei. În sângele acestor criminali n’a „clocotit” niciodată sângele și revolta mulțimii. În sângele lor fierbea dorința de profit a imperialiștilor, dorința de jaf și de omor. După cum — odinioară — Maniu s’a ploconit în față împaratului austriac, care a suprimat libertatea popoarelor, tot astfel el și-a încovoiat spatele în fața sângeroșilor dictatori, Hitler și Mussolini. Maniu scrie într’un memoriu adresat prin Antonescu lui Hitler și Mussolini: „Nimeni ca Adolf Hitler nu poate înțelege mai bine problema românească”. Și în altă parte a acestui memoriu: „De aceea îndreptăm apelul nostru către Duce, nu patetic, totuși sincer, cald: Duce, posturile avansate de la Dunăre cer Romei dreptate. Dacă glasul nostru va fi ascultat, pacea și liniștea pot fi salvate”. Iată dela cine așteaptă Maniu ,,înțelegere” pentru problema românească — iată dela cine așteaptă „dreptate”! Nu „patetic”, dar „sincer” și „cald” apelează trădătorul dela Bădăcin la călăii popoarelor europene, la inițiatorii Dictatului dela Viena! Nu numai șeful partidului, Maniu, s’a simțit legat de fiara fascistă. Într’un discurs rostit în 1934, cu privire la proiectul său de a vizita Italia, locțiitorul lui Maniu spune: „Dar doresc să cunosc mai deaproape din marile realizări obținute în această țară de geniul acestui mare constructor politic al timpurilor de azi, d. Mussolini”. Dacă ținem seama de dragostea reacționarilor „istorici” pentru gemenii fasciști, Hitler și Mussolini, nu ne mai mirăm de faptul că ei au susținut și pe toți prietenii lor din România. Grație lui Maniu, Codreanu, căpitanul coloanei a cincea, împreună cu înca 6 bandiți legionari, au fost achitați în 1931, pe vremea când Maniu era prim-ministru. Mai târziu, grație unei simpatii vechi, Codreanu obține dela căpitanul dela Bădăcin, cu ocazia procesului din 1938, un certificat de bună purtare, că a luptat „pentru demnitatea națiunii”. Maniu era sfătuitorul legionarilor, cari veneau la el să-i ceară „sugestii’. Garda de fier, această organizație în slujba lui Hitler și a reacțiunii românesti, a fost încurajată în acțiunile ei de Maniu. Această simpatie pentru mișcarea legionară din România, Maniu și-a păstrat-o și după moartea lui Codreanu, ținând mai departe legătura cu Horia Sima. El i-a trimis acestuia o scrisoare la Berlin, în 1939, recomandându-i să se camufleze în partidul național-țărănesc „până voi lua puterea, și atunci sunteți liberi să faceți ce vreți. Dealtfel, prin aceasta v’ați găți și pe linia vederilor lui Codreanu, care v’a sfătuit textual: „Votați pe Maniu”. Aceasta a fost atitudinea „istoricilor” față de Hitler și Mussolini, față de uneltele lor, față de dușmanii poporului, dușmanii păcii, dușmanii de moarte ai U.R.S.S.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!