miercuri, 1 august 2018

Renașterea stalinismului din spiritul triștilor dodoni de dincoace de Prut (7)

Orientarea politicii externe a lui Maniu și Brătianu spre Italia fascistă și Germania hitleristă
Înainte de venirea lui Hitler Ia putere, Maniu încearcă să transforme sud-estul Europei și bazinul dunărean într’un spațiu supus imperialismului cotropitor fascist. Iată propria-i mărturisire făcută în Parlament, în Aprilie 1934: „Venind a doua oară la guvern, în 1932, toamna, m’am decis a relua firul acțiunii. În acest scop am plănuit să iau contact în cel mai scurt timp posibil cu guvernul italian. În vederea acestui plan am fost de acord ca acțiunea Micii întelegeri să fie lipsită de orice nuanță, cât de palidă, de ascuțire contra Italiei... Tot în vederea acestui scop am plănuit ca guvernul prezidat de mine, în timpul cel mai scurt, să ia contact personal cu Roma, prin mine, cu șeful guvernului italian”.
Scopul pe care-l urmărea Maniu atunci, prin tratativele lui cu dictatorul fascist italian, era, după propriile lui cuvinte, „Confederația economică a Statelor dunărene”. Ce se ascundea în dosul acestei „Confederații”, Maniu o spune limpede în discursul susmenționat: „Știind însa prea bine că o Confederație a Statelor Sud-Est-Europene și a Statelor dunărene nu se poate face și nu trebuește făcută fără asentimentul și colaborarea activă a Italiei, m’am hotarât să plec dela Paris la Roma, pentru a cerceta pe d. Mussolini, a-i arăta vederile Partidului nostru și a-i câștiga colaborarea la realizarea acestei idei în orice formă”. E vorba deci de o combinație sub egida Italiei faciste, care nu putea să fie îndreptată decât împotriva U.R.S.S. Să nu uităm că, tocmai în acest timp, Maniu inventase formula „spadei ascuțite” a necesității de a „salva civilizația” de „amenințarea permanentă”... etc!
În politica lor pro-axistă, „istoricii” se ciocnesc de alți slugoi ai lui Hitler și Mussolini, de trădătorii poporului maghiar. Reacționarii românii se iau la întrecere cu grofii unguri în atitudinea lor servilă față de dictatura dela Berlin și Roma. Iată cum îl „pâraște” Maniu pe Horthy, în memoriul susmenționat, adresat lui Hitler și Mussolini: „Fidelitatea maghiară față de Axă” nu a fost „în realitate decât o politică de oportunism și de duplicitate. Conții și baronii unguri au cultivat până în ajunul victoriei germane și italiene, cu acelaș zel bunăvoința franceză și engleză”. Și Maniu continuă ploconindu-se până la pământ față de stăpânul lui: „Afirmația unei fidelități continue și neîntrerupte față de Germania (din partea Ungariei) nu va induce în eroare pe nimeni și mai ales pe Fuhrerul Adolf Hitler, care are în sânge toată tragedia austriacă și cunoaște raporturile ei maghiare”. Se vede cum marele patriot Maniu, nu cruța niciun mijloc ca să dovedească că reacțiunea româneasca este mult mai „fidelă” decât colegii „istorici” maghiari, că nu face politică de „oportunism” față de Axa. Eforturi de a-i scoate pe Unguri din concurență face Maniu și față de Mussolini, punându-i întrebarea: „Ce așteaptă Roma dela maghiari?”. Maniu caută să convingă pe stăpânii lui că voința poporului român ar fi „în perfectă armonie cu marile idei ce domină doctrina național-socialistă germană și cea fascistă italiană”. Voința poporului român? Nu! Voința trădătorilor poporului român, cari au vândut țara celor mai hrăpăreți imperialiști, lui Hitler și Mussolini! Pactul de neagresiune, pe care Maniu îl încheiase cu Garda de fier în anul 1937, nu a avut numai scopuri interne reacționaro-dictatoriale. Maniu, adevăratul inspirator al Gărzii de fier, știa prea bine că prietenul Iui, Codreanu, promisese că „în 48 de ore dela venirea mea Ia putere voiu încheia un acord de asistență mutuală cu Germania". Pentru Maniu, Codreanu a fost un agent de legătură între el și Hitler, în vederea unei alianțe cu Germania împotriva U.R.S.S. Foarte semnificative în această privința sunt cuvintele lui Zaharia Boilă, nepotul, omul de afaceri și purtătorul de cuvânt al lui Maniu, referitoare la agresiunea legionară săvârșită împotriva trimisului sovietic la București, în anul 1988: „Să nu încheiem tratat de alianță cu Rusia. Să nu permitem trupelor sovietice să treacă prin țara noastră. Am rezistat în 1917—1918, atunci când bolșevismul era în plină ascensiune. Astăzi când avem prietenia marilor state, cum nu vom putea rezista cu mai multe șanse?” Aceste „mari puteri” erau: Germania lui Hitler și Italia lui Mussolini! Desigur, încă din 1938, Maniu și Brătianu așteptau cu mare nerăbdare „trupele de instrucție” ale lui Hitler. Cum să permită „trupelor sovietice să treacă prin țara noastră!” Dar astăzi, când eroică Armata Roșie a izgonit hoardele hitleriste din țara noastră, — hoarde aduse chiar de „istoricii” noștri — astăzi ziarele brătieniste și maniste nu mai contenesc să aducă laude fățarnice Armatei sovietice eliberatoare. Iată jocul lor perfid de duplicitate și de camuflaj!
P1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!