marți, 25 septembrie 2018

Casa lui Asterion - o poveste a lui Borges

CASA LUI ASTERION
Și regina a născut un copil care s-a numit Asterion.

Apolodor: Biblioteca, III, I

Sunt acuzat de îngâmfare, poate de mizantropie și poate de nebunie. Astfel de acuzații (pe care le voi pedepsi la timpul cuvenit) sunt ridicole. E adevărat că nu ies din casa mea, dar, de asemenea, este adevărat că ușile acesteia (al căror număr este infinit)[1] rămân deschise, ziua și noaptea, tuturor oamenilor, precum și animalelor. Să intre cine vrea. Nu va găsi aici luxul femeiesc, nici fastul bizar al palatelor, dar va afla liniștea și singurătatea. De asemenea, va găsi o casă cum nu mai există niciuna pe fața pământului. (Mint cei care susțin că în Egipt ar exista una asemănătoare.) 
Până și detractorii mei recunosc că nu există niciun fel de mobilă în această casă. Și un alt fapt ridicol este acela că eu, Asterion, sunt un prizonier. Să mai repet că nu există nicio ușă închisă și să adaug că nu există nici vreo încuietoare? În plus, într-o după-amiază am ieșit în stradă; dacă m-am întors înainte de căderea serii am făcut-o pentru că mă înfricoșează chipurile plebei, chipuri șterse și palide, ca o mână deschisă. Soarele apusese, dar plânsul dezlănțuit al unui copil și rugăciunile prostești ale turmei m-au făcut să cred că fusesem recunoscut. Lumea se ruga, alerga, se prosterna; unii apăreau în fața templului Luminilor, alții adunau pietre. Unul, cred, s-a ascuns în mare. Nu în zadar mama mea a fost regină; nu pot fi confundat cu vulgul, chiar dacă modestia mea ar dori asta.
Adevărul este că sunt unic. Nu mă interesează ceea ce un om poate să transmită altor oameni; ca un filosof, consider că prin arta scrisului nu poate fi comunicat nimic. Amănuntele rușinoase și triviale nu-și au măsură în spiritul meu făcut pentru lucruri mari; n-am reținut niciodată diferența dintre o literă și altă literă. O oarecare nerăbdare generoasă nu mi-a îngăduit să învăț să citesc. Uneori îmi pare rău de asta, pentru ca zilele și nopțile sunt foarte lungi.
Bineînțeles, distracțiile nu-mi lipsesc. Asemenea unui berbec care se pregătește să izbească, alerg pe coridoare de piatră până mă prăbușesc la pământ, obosit. Mă retrag în umbra vreunei fântâni sau vreunui coridor și mă joc de-a v-ați ascunselea. Există câteva terase de pe care mă las să cad, însângerându-mă. La orice oră pot să mă fac că dorm, cu ochii închiși și respirația puternică. (Uneori, am adormit de-a binelea. Alteori, când am deschis ochii, culoarea zilei se schimbase.) Dar dintre toate jocurile, cel pe care-l prefer cel mai mult este cel al celuilalt Asterion. Îmi închipui că vine să mă viziteze, iar eu îi arăt casa. Cu reverențe grave, îi spun: Acum ne reîntoarcem la încrucișarea anterioară sau Acum dăm în cealaltă curte sau Aveam dreptate când îți spuneam că o să-ți placă fântâna aceasta sau Acum ai să vezi un bazin care s-a umplut de nisip sau Ai să vezi cum se bifurcă subsolul. Uneori mă înșel și ne trezim amândoi râzând.
Nu mi-am imaginat doar aceste jocuri; m-am gândit și la casă. Toate încăperile care o compun se află în mai multe părți, fiecare loc este un alt loc. Nu există doar o fântână, o curte, o adăpătoare sau o iesle; există paisprezece (sunt infinite) iesle, adăposturi, curți și fântâni. Casa are mărimea lumii; mai bine spus este lumea însăși. Totuși, obosind din pricina atâtor curți cu fântâni și coridoare de piatră întunecoase, am reușit să văd strada, Templul Luminilor și marea. Acest lucru nu l-am înțeles până în clipa când, într-o noapte, mi-am dat seama că, de asemenea există paisprezece (infinite) mări și paisprezece temple. Totul e de mai multe ori, de paisprezece ori și doar două lucruri există pe lume care par să existe o singură dată: sus, soarele; jos, Asterion. Poate că eu am creat stelele, soarele și casa enormă, dar nu-mi mai amintesc.
La fiecare nouă ani, în casă intră nouă oameni pentru ca eu să-i vindec de orice rău. Le aud pașii și glasurile în fundul coridoarelor de piatră și alerg, vesel, să-i întâmpin. Ceremonia ține câteva minute. Unul după altul se prăbușesc fără ca eu să-mi pătez mâinile de sânge. Rămân acolo unde-au căzut și cadavrele lor mă ajută să deosebesc un coridor de altul. Nu știu cine sunt, dar știu că unul dintre ei a profetizat, în ceasul morții sale, că, odată, va sosi mântuitorul meu. De atunci singurătatea nu mă mai doare pentru că știu că mântuitorul meu trăiește și că, în cele din urmă, se va ridica deasupra prafului. Dacă auzul meu ar distinge tot murmurul lumii, aș percepe cuvintele sale. De m-ar duce într-un alt loc cu mai puține coridoare și mai puține porți! Mă întreb de multe ori: Cum va fi, oare, Mântuitorul meu? Va fi un taur sau un om? Va fi un taur cu chip de om? Sau va fi asemenea mie?

Soarele dimineții a strălucit pe spada de bronz. Nu rămânea nicio urmă de sânge.
— Ai să crezi, Ariadna? a rostit Tezeu. Minotaurul abia de s-a apărat.[1] Originalul spune paisprezece, dar există suficiente motive pentru a deduce că, în gura lui Asterion, acest numeral înseamnă infinit.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!