marți, 21 ianuarie 2014

Mici intamplari cu animale (185)

Simţ patern
Cu prilejul unei expoziţii de cîini care a avut loc la Timi­şoara, după terminarea arbitrajului şi a celorlalte formalităţi, cîţiva prieteni stăteau de vorbă în jurul unei mese din restau­rantul expoziţiei. Atunci a istorisit unul dintre ei:
„Am un lup blînd, pe care l-am primit înainte cu cîţiva ani din Bozovici-Caraş, pe cînd nu era decît un biet pui. Datorită blîndeţii cu care l-am tratat, acest lup a devenit domestic, în înţelesul adevărat al cuvîntului. Stătea cu noi în casă, ca orice cîine, şi, condus în lesă, îl scoteam şi în oraş la plimbare. În timpul acestor plimbări, trăgînd cu urechea, auzeam critici in­teresante din partea trecătorilor «experţi» care făceau aluzii la însoţitorul meu. Asa, bunăoară aud pe unul: "Ia uite mă ce cîine-lup frumos; seamănă leit cu un lup sălbatic". Celalalt îi răspunde: «Frumos cîine, dar nu pare a fi de rasă pură».
Lupul a trăit la noi în casă şi în curte fără să ne facă ne­ajunsuri. O singură dată a prins un cocoş al vecinului, care trecuse gardul în zbor. L-a rupt şi l-a înghiţit cît ai clipi din ochi.
Deoarece într-un timp aveam în canisa mea mulţi cîini, am fost nevoit să închid şi lupul într-o remiză, separîndu-1. Tot atunci aveam un cuib de prepelicari. Căţeii făceau gălăgie mare cînd li se dădea cîinilor de mîncare şi am observat că atunci lupul vădea o mare nelinişte. Intr-o zi apoi nu s-a putut stă­pîni. Am adus lupului hrană (o jumătate de vadră de resturi de carne de la abator), tocmai pe vremea cînd trebuiau să fie hrăniţi şi căţeii, care scînceau nerăbdător. Lupul, auzind scîncetele, înfulecă rapid carnea fără să o mai mestece, apoi peste cîteva clipe o varsă. A repetat acest lucru de vreo trei ori, alergînd nervos prin ocolaşul lui. Curios să văd ce vrea, am deschis şi i-am dat drumul. A alergat îndată lîngă gardul despărţiturii căţeilor, vărsînd acolo din nou carnea. Căţeii au venit lîngă gard şi, prin reţeaua de sîrmă, au mirosit carnea vărsată; dădeau din coadă scîncind mereu. Bietul lup nu mai ştia ce să facă. Alerga pe lîngă gard, apoi a înghiţit carnea din nou. Atunci, riscînd să-mi înghită şi vreun căţel, am des­chis uşa. Ce să vezi, însă? Lupul vărsă carnea în faţa căţeilor, care, fără sfială, începură să mănînce. Nici vorbă nu era să-l atace pe careva. Dimpotrivă, se vedea din toată ţinuta lupului cît de mulţumit este. A privit un timp cum mîncau căţeii, apoi s-a lungit la soare, iar căţeii, după ce au terminat cu mîncatul, s-au culcat toţi lîngă el, pe el. Era un tablou ne­spus de duios.
Intîmplarea o găsesc deosebit de interesantă. Este lucru cu­noscut că unii vulpoi, care dau de pui de vulpe orfani, îi iau sub ocrotirea lor. Nu mai auzisem încă despre lup să facă la fel. Fapta lupului era cu atît mai mult de mirare, cu cît acesta era şi foarte mîncăcios. Devora la o singură „masă" cantităţi de carne enorme. Odată a înghiţit un vulpoi jupuit care cîn­tărea şapte kilograme. L-a mîncat fără să lase din el nici măcar un dinte sau o gheară. Şi totuşi, cînd l-a cuprins mila fată de căţeii pe care îi credea flămînzi, a renunţat la hrana lui. Şi apoi nici nu era vorba despre pui din neamul său, ci despre cîine, duşmanul lui de moarte". 
Ionel Pop - Instantanee din viata animalelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!