duminică, 29 decembrie 2013

Trei milenii de umor (40)

     Pierre Chirac era un om de spirit şi a dovedit acest lucru chiar în ultimele clipe ale vieţii sale. Culcat pe spate, încon­jurat de amici şi de membrii familiei, medicul Chirac s-a tra­tat pe sine însuşi ca pe o persoană străină. Apucîndu-şi stînga cu mîna dreaptă, el a început să-şi ia pulsul. După cîteva momente, a spus cu voce tare:
       —    Am fost chemat prea tîrziu. Bolnavul se află în comă. Aici nu mai am ce face! Adio!


   Într-o seară a anului 1920 secretarul de redacţie al unui coti­dian german a ţipat la redactorul de serviciu:
       —    Ce-i porcăria asta? Niciun rînd despree Lise Meitner? Se poate? Dormiţi...
  Redactorul s-a repezit în sala de conferinţe unde celebra fizi­ciană îşi susţinea teza de doctorat: „Problemele fizicii cos­mice". Graba, nepriceperea ziaristului sau însăşi complexitatea şi noutatea temei tratate, au făcut ca a doua zi să apară în presă un articol cu următorul titlu „bombă: „Lise Meitner a conferit despre fizica cosmetică."

Roda-Roda a fost chemat de redactorul-şef al unui mare cotidian cu care publicistul austriac colabora frecvent.
  —   Stimate Roda-Roda, am nevoie de un material asupra teo­riei relativităţii, lipsit de misticism, fetişisme  şi mai ales pe înţelesul tuturor...
    Roda-Roda l-a întrebat mai întîi pe celebrul Max Planck:
    Înţelegeţi teoria relativităţii?
    Da!
    Puteţi să mi-o explicaţi?
    Nu!
Nemaiavînd încotro, Roda-Roda şi-a încercat norocul chiar la Albert Einstein. Ziaristul l-a întrebat:
    Domnule profesor, puteţi să-mi explicaţi teoria relativi­tăţii?
    Nu!
    Cum? De ce nu?
    Primo, a precizat Einstein, este într-adevăr foarte compli­cată şi greu de înţeles, ca s-o pot expune aşa în fuga calului. Secundo, interviul cu Max Plank mi-a dat de înţeles că nici eu însumi n-am priceput-o în totalitate!

În anul 1933, Albert Einstein părăseşte Institutul de fizică din Berlin, fugind din faţa fasciştilor şi stabilindu-se în S.U.A, unde profesează la Princeton. Ca orice emigrant, şi Einstein a avut multă bătaie de cap cu calcularea impozitului. Într-o seară a povestit acest lucru unei cunoscute care i-a spus:
  Mă mir, mă mir, domnule profesor. Dumneavoastră vă plîngeţi, care aveţi un asemenea talent la matematică?...
    O, doamnă, a răspuns rîzînd fizicianul, ca să pricepi şi să calculezi impozitul în S.U.A. nu e suficient să fii matemati­cian. E necesar să fii şi filozof, economist, sociolog, psiholog...

Menajera profesorului Einstein a băgat capul pe uşa camerei de lucru şi a spus:
    Poftiţi, micul dejun e servit!
    Nu vin, doresc să-l serveşti aici, am de lucru.
    Nu pot să vă servesc aici. Ieri aţi scris cu cafea şi aţi băut probabil cerneală...

În anul 1934, William L. Laurence, redactor de specialitate la „New York Times”, l-a întrebat pe Albert Einstein, dacă oamenii vor izbuti vreodată să provoace dezagrearea atomului. Savantul i-a răspuns:
    Dragă prietene, noi suntem vînători care tragem după pă­sări într-o pădure întunecoasă. Aceasta este o pădure în care nu sunt prea multe păsări!
Dar n-au trecut prea mulţi ani si fizicienii au nimerit pa­sărea căutată!
Ca să poată părăsi Danemarca ocupată de nazişti şi să ajungă la New York, fizicianul Niels Bohr a călătorit cu un paşaport fals, avînd un nume conspirativ - Nicholaus Ba­ker. Ajuns peste ocean, el a întîlnit în liftul hotelului newyorkez pe soţia vechiului său prieten von Halban. Bohr nu aflase, între timp, că ea divorţase. Scoţîndu-şi pălăria, el a întrebat-o:
     Dacă nu mă înşel, sunteţi doamna von Halban?
    Vă înşelaţi, a răspuns zîmbind doamna. Acum mă numesc Placzek. Dar dumneavoastră nu sunteţi profesorul Bohr?
    Vă înşelaţi! a zîmbit la rîndul său, fizicianul. Acum mă numesc Nicholaus Baker!

Niels Bohr şi-a serbat cea de şaptezeci şi opta aniversare. O doamnă s-a apropiat de el şi l-a felicitat călduros:
   Vă urez multă sănătate şi fericire, domnule profesor. Vă mai aduceţi aminte că acum, parcă sunt... da, acum exact cincizeci de ani, mi-aţi cerut mîna?
    Aşa-i, aşa-i, scumpă doamnă! Şi cum a fost? Am obţi­nut-o pînă la urmă?

Edwin P. Hubble a cinat într-o seară în casa unor cunoscuţi, unde i-a vorbit unei invitate despre cele mai complicate probleme ale astronomiei moderne. Într-un tîrziu ea a pus prima întrebare:
    Mr. Hubble, ceea ce-mi spuneţi e foarte interesant. Vreau însă să ştiu un lucru foarte exact: ce vă vine mai uşor de provocat, o eclipsă de soare sau o eclipsă de lună?

Celebrul fizician, laureat al premiului Nobel, Werner Heisenberg, discuta cu fata gazdei, o tînără de douăzeci de ani. Ea nu cunoştea profesia oaspetelui şi nici faptul că acesta este directorul Institutului pentru Fizică şi Astrofizică „Max Planck".
   Cu ce vă ocupaţi? s-a interesat tînăra.
    Îmi petrec timpul cu studiul fizicii, a răspuns Heisenberg, rîzînd.
    Cum, s-a mirat tînăra, la vîrsta dumneavoastră? Eu am terminat cu fizica de acum doi ani!

Prin anii 1935—1940 reclama comercială americană a luat o serioasă dezvoltare,, apelîndu-se cu regularitate numai la oameni cu înaltă calificare profesională. Dr. Ernst Dichter, specialist în psihologie, om de ştiinţă refugiat din Viena la intrarea fasciştilor, a fost şi el solicitat de conducătorul unui trust de pantofi:
    Ce putem face, domnule doctor, ca să vindem cît mai mulţi pantofi?
Dichter, care nu era numai psiholog dar şi vienez, i-a răs­puns:
    Cred că trebuie să începeţi invers...
    Adică?
    Să vindeţi picioare frumoase americancelor şi de-abia apoi pantofi!
P39 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

După mine!